Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Region Moravskotřebovska a Jevíčska > Vysoká > Informace k zákonu o střetu zájmů

Informace k zákonu o střetu zájmů - Vysoká

Informace k zákonu o střetu zájmů

správce registru: starosta Obce Vysoká

Kontaktní osoba: Hana Humplová, email obecvysoka@quick.cz

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen ůzákon" ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo nagativní oznámení (§ 12) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů.

Obec Vysoká vede evidenci listin dle zákona o střetu zájmů. Listiny jsou umístěny v budově obecního úřadu a jsou přístupné v době úředních hodin Obecního úřadu ve Vysoké.

Vysoká

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794