Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Historie obce - Vysoká

Vysoká byla založena na biskupickém panství až roku 1720 za Viléma Vojtěcha Libštejnského hr. Z Kolovrat, preláta a probošta olomouckého dómu, který rozdělil část svého dvora “na Vysoké” mezi 15 osadníků (familiantů). Na zbytku dvora zůstala “ovčírna”. Roku 1775 rozdělila hraběnka Marie Antonie z Blümegen i tyto pozemky mezi oněch 15 familiantů, kteří tak byli povýšeni na “malosedláky”. Roku 1869 byla Vysoká částí Březinek.

Vysoká byla čistě zemědělská obec s převahou lesů v katastru. V roce 1911 zde byla zaznamenána mlékárna. Protože zde je kamenitá půda, živilo se obyvatelstvo tkalcovstvím a jinou námezdní prací

V roce 1854 měla Vysoká 228 obyvatel (i s Nectavou). 1880 – 152, 1900 – 125, 1921 – 123, 1930 – 98, 1950 – 66. I před druhou světovou válkou bylo veškeré obyvatelstvo české národnosti.

Protože biskupická fara nebyla od roku 1618 obsazena, byla Vysoká po svém založení přifařena k Jevíčku. Roku 1785 byla přifařena ke Kladkám, kam náležela i školou.

V roce 1924 zde byly organizace Československé strany lidové a strany agrární.

V roce 1911 je uváděn hasičský spolek, roku 1922 byl založen spolek katolických zemědělců.

V letech 1941 – 1945 byla Vysoká u politického okresu Litovel.

Text: PhDr. Jana Martínková

Vysoká

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794