Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Vranová Lhota > Představení obce

Představení obce - Vranová Lhota

Obec se poprvé připomíná roku 1258 v listině krále Přemysla Otakara II. Byla založena v údolí řeky Třebůvky na důležité obchodní zemské cestě v nadmořské výšce 286 m na úpatí Drahanské planiny. V obci postavil Hugo Salm vysokou pec a v okolí se pro ni v 17-šachtách dolovala železná ruda. Na místě zaniklé huti se postavila tkalcovna, která vyhořela a byla přestavěna na dvoupatrovou mechanickou tkalcovnu. V obci byl pivovar, chmelnice, sladovna, palírna, mlýn a mnoho řemesel, z nichž některá se zachovala dodnes. Nad obcí jsou zříceniny hradu Vraní hora ze 13. Stol. V obci bývalá tvrz ze 14. Stol. Přestavěna v roce 1698 na renesanční zámeček, dále farní kostel sv. Kateřiny s velmi vzácným oltářem, pozoruhodná socha sv. Jana Nepomuckého a Cyrilo Metodějský mezní kříž.

Oficiální webové stránky:
www.vranovalhota.cz

 

Počet obyvatel k 1. 3. 2001: 510

Něm.: Braunölhütten (tímto názvem označena už na Fabriciově mapě Moravy z roku 1575, jde zřejmě o zkomoleninu českého jména)

Znak obce – radlice s hrotem vlevo protknutá krojidlem, vše mezi květinkami.

Obec tvoří spojení dvou obcí Vranové Lhoty a Vranové a dvou osad Hraniček a Jarovice. Nachází se ve středu přírodního parku “Bohdalov-Hartinkov” a má rozlohu katastru 1.406 ha. V obci je základní škola, mateřská škola, pošta, pohostinství, pořez dřeva, několik obchodů a řemesel. V uplynulých deseti letech se provedla celková rekonstrukce základní školy, radnice obce a farního kostela. Nově se vystavěla márnice, obecní sklad a tři zděné autobusové čekárny. Opravila se stará márnice a kamenné zdi starého hřbitova, zhotovila se celá nová střecha na Zámečku, provedla se částečná rekonstrukce hasičské zbrojnice s přístavbou dvou skladů, WC a obnovou fasády, nová elektroinstalace čtyřbytového obecního domu č.p. 78, obnova fasády pošty, výstavba nového dřevníku a uhelny v MŠ. Opravila se kaplička ve Vranové a většina místních komunikací. Celkově byl rekonstruován most přes Třebůvku do osady Jarovice. Vystavěl se nový vodojem a dokončila se výstavba nového obecního vodovodu. Provedla se rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu včetně zakoupení nové ústředny. Obnovila se lávka pro pěší přes zaplavovanou část mezi obcemi. Nově se vydláždil dvůr v ZŠ a zhotovily se nové zídky, plot a chodník. Provedly se restaurátorské práce na soše sv. J. Nepomuckého a kamenného mezního kříže. Celková rekonstrukce se provedla také na rybníku ve Vranové. Byl zřízen veřejně přístupný internet pro občany obce.

Připravuje se celková rekonstrukce víceúčelové budovy č.p. 34, kde je nyní umístěna mateřská škola, pošta, smíšené zboří a posilovna. Bude provedena nástavba dalšího podlaží se společenskou místností s kuchyňkou, knihovnou, internetem, prostorami pro kosmetiku, pedikuru, masáže apod. včetně změny vytápění tepelnými zemními čerpadly. Dále se připravuje výstavba Biocentra “Lovisko” pod obcí v místě podmáčených pozemků o rozloze cca 3 ha. Významný je pro obce a zaměstnanost občanů místní závod Armaturka a.s. Vranová Lhota zaměstnávající kolem 180 zaměstnanců. V obci ordinuje 2x týdně obvodní lékař a 1x týdně dětská lékařka.

Tradiční akce obce

  • Pálení čarodějnic s průvodem, táborákem, občerstvením apod. - 30.4.
  • Lampionový průvod s položením tří kytic k pomníkům padlých - vždy 7.5.
  • Dětský sportovní den - soutěže, závody, občerstvení, táborák disko - před prázninami
  • Sjezd atraktivních plavidel po Třebůvce - sjezd řeky s nástrahami, různé soutěže, vystopení hudebních skupi, různé aktrakce, country bál - začátkem července
  • Tradiční pouť - turnaj ve volejbalu, nohejbalu, diskotéka, taneční zábava, lunaparky a jiné aktrakce vždy 1. sobota a neděle v září
  • Vánoční besídka s programem ZŠ a MŠ - týden před Vánocemi
  • Zpívání koled na návsi u vánočního stromu - zapalování svíček, malý ohňostroj, návštěva kostela - vždy na štědrý večer

Vranová Lhota

erb
 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794