Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Třebařov > Představení obce

Představení obce - Třebařov

Velká, před druhou světovou válkou německá obec. Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. První písemná zmínka o Třebařově je z roku 1267, kdy Boreš z Rýzmburka založil augustiniánský klášter Maria Kron, kterému daroval 20 lánů v Třebařově. Roku 1270 převor Oldřich odkoupil třebařovskou zákupní rychtu a přeměnil ji v klášterní dvůr. Roku 1398 byl Třebařov částí třebovského panství, roku 1408 dostal od pánů z Kunštátu právo odúmrti. Třebařov se dělil na Velký a Malý. Roku 1602 to byly dvě samostatné vsi a každá měla svého rychtáře, patřily k zábřežskému panství. Roku 1875 byly opět přičleněny k panství třebovskému. Roku 1881 byly spojeny v jednu obec.

Oficiální webové stránky obce:
www.trebarov.cz

 

Počet obyvatel k 1. 3. 2001: 1009

Je zde zachován kostel sv. Trojice z roku 1769 (jeho sakristii tvoří kaple z roku 1736), zřícenina kláštera Koruna z roku 1267, plastika z roku 1820. V Třebařově se narodil politik Hans Knirsch (1877 – 1934).

Něm.: Triebendorf, 1939 Triebenhof. Česky též Třebovárov, Třebovářov

V obci je převážně zástavba rodinných domů, v menší míře bytové domy. Zástavba je rozložena podél místního potoka a silnice II. třídy v délce cca 6 km. V obci je devítiletá základní škola a škola mateřská. Přímo v obci hospodaří ZDV Třebařov, průmysl je zastoupen firmou Roltechnik s.r.o., která se zabývá výrobou sprchových koutů. Obec je zásobována vodou z vlastních vodovodních řadů, plynofikována bude v roce 2002.

Třebařov

erb
 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794