Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Zakladatelská smlouva

Zakladatelská smlouva - Svazek obcí

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí

(zakladatelská smlouva)

Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Ve smyslu § 151 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska, založené podle §20f – 20j Občanského zákoníku ustavující schůzí dne 20.10.1998, stává na základě této zakladatelské smlouvy svazkem obcí podle § 46 odst. 2 písm.b) a § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska za podmínek v této zakladatelské smlouvě stanovených.

Článek I.

Členové (smluvní strany)

Obec Bělá u Jevíčka

zastoupená starostou

Zdeňkem Dražilem

Sídlo :

č.p. 7,

569 43 Jevíčko

IČO

484164

Obec Bezděčí u Trnávky

zastoupená starostou

Josefem Hegerem

Sídlo :

č.p. 19

569 43 Jevíčko

IČO

194514

Obec Biskupice

zastoupená starostou

Daliborem Šebkem

Sídlo :

č.p. 7

569 43 Jevíčko

IČO

579467

Obec Borušov

zastoupená starostou

Jaromírem Tlustošem

Sídlo :

č.p. 60

571 01 Moravská Třebová

IČO

579475

Obec Březina

zastoupená starostou

Václavem Slechanem

Sídlo :

569 23 Březina

IČO

276472

Obec Březinky

zastoupená starostkou

Ivanou Vykydalovou

Sídlo :

č.p. 44

569 43 Jevíčko

IČO

579432

Obec Dětřichov u Moravské Třebové

zastoupená starostou

Jiřím Kvapilem

Sídlo :

č.p. 78

571 01 Moravská Třebová

IČO

579491

Obec Dlouhá Loučka

zastoupená starostou

Robertem Kahánkem

Sídlo :

č.p. 97

569 43 Jevíčko

IČO

276588

Obec Gruna

zastoupená starostou

Aloisem Křivánkem

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

194611

Obec Hartinkov

zastoupená starostou

Františkem Sedlářem

Sídlo :

569 43 Jevíčko

IČO

579505

Obec Chornice

zastoupená starostou

Jiřím Smékalem

Sídlo :

Jevíčská 41

569 42 Chornice

IČO

276693

Obec Janůvky

zastoupená starostou

Ladislavem Reiblem

Sídlo :

569 43

IČO

194549

Obec Jaroměřice

zastoupená starostou

Rostislavem Grulichem

Sídlo :

569 44 Jaroměřice u Jevíčka

IČO

276758

Město Jevíčko

zastoupené starostou

Petrem Spáčilem

Sídlo :

Palackého nám. 1

569 43 Jevíčko

IČO

276791

Obec Křenov

zastoupená starostkou

Miroslavou Šejnohovou

Sídlo :

č.p. 26

569 22 Křenov

IČO

276871

Obec Kunčina

zastoupená starostou

Zdeňkem Henychem

Sídlo :

č.p. 204

569 24 Kunčina

IČO

276880

Obec Linhartice

zastoupená starostou

Vladimírem Andrlíkem

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

276936

Obec Malíkov

zastoupená starostou

Františkem Navrátilem

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

194557

Obec Městečko Trnávka

zastoupená starostou

Václavem Neubauerem

Sídlo :

č.p. 2

569 41 Městečko Trnávka

IČO

276987

Obec Mladějov na Moravě

zastoupená starostou

Františkem Malíškem

Sídlo :

č.p. 56

569 35 Mladějov

IČO

277002

Město Moravská Třebová

zastoupené starostou

Ing. Milošem Mičkou

Sídlo :

nám. T.G.M. 29

571 01 Moravská Třebová

IČO

277037

Obec Radkov

zastoupená starostou

Oldřichem Bušinou

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

194646

Obec Rozstání

zastoupená starostkou

Ludmilou Kopalovou

Sídlo :

č.p. 80

571 01 Moravská Třebová

IČO

277291

Obec Rychnov na Moravě

zastoupená starostkou

Soňou Borovcovou

Sídlo :

č.p. 63

569 34 Rychnov

IČO

277312

Obec Slatina

zastoupená starostou

Ing. Jiřím Gregorem

Sídlo :

č.p. 54

569 43 Jevíčko

IČO

277363

Obec Staré Město

zastoupená starostkou

Ludmilou Liškovou

Sídlo :

č.p. 145

569 32 Staré Město

IČO

277380

Obec Třebařov

zastoupená starostou

Vladislavem Ambrozkem

Sídlo :

č.p. 44

569 33 Třebařov

IČO

277517

Obec Útěchov

zastoupená starostou

Ladislavem Šafrem

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

579653

Obec Víska u Jevíčka

zastoupená starostou

Josefem Žouželkou

Sídlo :

569 43 Jevíčko

IČO 277568

Obec Vranová Lhota

zastoupená starostou

Václavem Schreiberem

Sídlo :

č.p. 61

571 01 Moravská Třebová

IČO

277584

Obec Vrážné

zastoupená starostkou

Janou Němcovou

Sídlo :

569 43 Jevíčko

IČO

579661

Obec Vysoká

zastoupená starostou

Bohuslavem Motlem

Sídlo :

569 43 Jevíčko

IČO

277606

Článek II.

Název

Název svazku obcí je : Region Moravskotřebovska a Jevíčska.

Svazek obcí se skládá ze dvou sekcí :

Moravskotřebovsko

Jevíčsko.

Každý člen patří na základě své vůle pod jednu z těchto sekcí.

Článek III.

Sídlo

Sídlem svazku obcí je : Nám. T.G.Masaryka čp. 29, 571 01 Moravská Třebová.

Článek IV.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti svazku obcí je hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu a řešení problémů, přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí.

Článek V.

Orgány svazku obcí

Orgány svazku obcí jsou :

a) Valné shromáždění

b) Správní výbor

c) Revizní komise

d) Smírčí komise.

Svazek obcí navenek zastupuje předseda a místopředseda.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této zakladatelské smlouvy jsou stanovy, obsahující všechny údaje podle § 50 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

Změnu obsahu této zakladatelské smlouvy a stanov schvaluje valné shromáždění.

Tato smlouva je vyhotovena v počtu 35 (slovy třicet pět) vyhotovení. Po jednom vyhotovení obdrží každý z členů, zbývající tři vyhotovení jsou použita k registraci na okresním úřadě (2 vyhotovení) a do archivu svazku obcí (1 vyhotovení).

V Moravské Třebové, dne 9.10.2001

Tip na výlet

Průmyslové muzeum Mladějov Průmyslové muzeum Mladějov

Areál bývalého šamotového závodu s expozicemi železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky s...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794