Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Pobyt občana, hlášení trvalého a přechodného pobytu

Pobyt občana, hlášení trvalého a přechodného pobytu - Svazek obcí

Základní právní úprava:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci pobytu občanů a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Kde občan hlásí pobyt:

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Povinnosti občana:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit občanský průkaz
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo oprávněnost užívání bytu
  • za ohlášení se účtuje správní poplatek 50,- Kč

Trvalý pobyt:

Místo trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Přechodný pobyt:

Od 1.7.2000 s účinností zákona č. 133/2000 Sb. jsou přechodné pobyty zrušeny.

Doklady potřebné při hlášení k pobytu:

  • občanský průkaz,
  • doložení vlastnictví bytu nebo domu nebo doložení oprávněnosti užívání bytu anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. o oprávnění užívat byt nebo jinou obytnou místnost anebo  písemné potvrzení ubytovatele.

Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Oprávněná osoba:

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část.

Evidence pobytu občanů:

  • Evidenci pobytu občanů v obcích vedou ohlašovny.
  • Evidenci pobytu občanů vedou pověřené úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň obvodní a místní úřady městských částí.
  • Centrální evidenci pobytu občanů vede sekce spojení a informatiky MV ČR.

Sdělování údajů:

Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo, pověřený úřad nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemné údaje vedené v informačním systému k jeho osobě.

Tip na výlet

Vyhlídková plošina Nad Doly Vyhlídková plošina Nad Doly

Ocelového schodiště po kterém budete sestupovat 124 schodů, abyste se dostali na vyhlídku. Schodiště...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794