Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Strategický plán rozvoje

Strategický plán rozvoje - Svazek obcí

Tento dokument je složen ze tří svazků a má dvě přílohy.

SVAZEK I - Profil mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Představuje analýzu stavu mikroregionu v základních odborných oblastech a vytváří výchozí poznatkovou základnu o mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Fakta a poznatky získané při zpracování a projednání profilu jsou určující při vypracování SWOT analýzy mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska.

SVAZEK II - SWOT analýza mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Navazuje na profil mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Cílem SWOT analýzy je stanovit silné a slabé stránky a odhalit příležitosti a ohrožení mikroregionu podle jednotlivých problémových oblastí.

SVAZEK III - Rozvojová strategie mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska

 

Rozvojová strategie je charakterizována globálním strategickým cílem - vizí a čtyřmi dílčími strategickými cíli. K dosažení cílů jsou navrženy v rámci každého z nich strategické směry, které jsou naplněny konkrétními opatřeními a aktivitami.


Příloha č. 1 - Seznam účastníků

Obsahuje seznam lidí, kteří se aktivně zúčastnili zpracování Strategického plánu rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska v rámci Koordinační skupiny projektu a pracovních skupin.

Příloha č. 2 - Pasporty obcí mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska (samostatná příloha, není součástí dokumentu) 
Představuje základní data o jednotlivých obcích mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska.

Přílohy:

Tip na výlet

Zámeček Jevíčko Zámeček Jevíčko

Renesanční zámeček byl postaven roku 1559 Prokopem a Jetřichem Podstatských z Prusínovic jako tvrz. Koncem...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794