Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Rozpočet Regionu MTJ na rok 2009

Rozpočet Regionu MTJ na rok 2009 - Svazek obcí

Návrh rozpočtu

rozpočtová položka

návrh rozpočtu
na r. 2009 (v Kč)

rozpočtové příjmy

členské příspěvky na r. 2009 (cca 28.000 obyvatel x 25 Kč na 1 obyvatele) 700 000,00
celkové rozpočtové zdroje 700 000,00

 

rozpočtové výdaje

spolufinancování rozvojových projektů svazku obcí

405 000,00

příspěvek na spolkové, kulturní, společenské a sportovní akce obcí i svazku

100 000,00

provoz www stránek svazku

75 000,00

propagace, medializace

26 000,00

údržba prvků turistické architektury

20 000,00

ostatní osobní výdaje (vedení účetnictví, koordinátor svazku)

54 000,00

náklady na audit (přezkoumání hospodaření svazku za r.2008)

10 000,00

kancelářské potřeby, poštovné, aktualizace účetního software

8 000,00

bankovní poplatky

2 000,00

 

rozpočtové výdaje celkem 700 000,00

 

Zpracoval: Ing. Andrej Kašický

Vyvěšeno dne 1.12.2008

Sejmuto dne 17.12.2008

-net-

Tip na výlet

Dlouhá Loučka - hradiště Dlouhá Loučka - hradiště

Raně středověké hradiště ze 12. st., kde jsou v dnešní době dobře patrné valy kolem oválného pozemku...

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794