Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Plán činnosti a rozpočet Regionu MTJ na rok 2004

Plán činnosti a rozpočet Regionu MTJ na rok 2004 - Svazek obcí

rozpočtová položka

návrh rozpočtu
na r. 2004 (v Kč)

rozpočtové příjmy

členské příspěvky na r. 2004 (cca 28.000 obyvatel x 25 Kč na 1 obyvatele) 700 000,00
celkové rozpočtové zdroje 700 000,00

 

rozpočtové výdaje

spolufinancování rozvojových projektů svazku obcí

330 000,00

příspěvek na spolkové, kulturní, společenské a sportovní akce obcí i svazku

100 000,00

provoz www stránek svazku

75 000,00

dny Regionu MTJ (občerstavení, ceny, propagace)

40 000,00

incomingový projekt (2.splátka faktury z r.2003)

35 000,00

propagace, medializace

30 000,00

údržba prvků turistické architektury

20 000,00

nákup digitálního fotoaparátu

20 000,00

ostatní osobní výdaje (vedení účetnictví, koordinátor svazku)

30 000,00

náklady na audit (přezkoumání hospodaření svazku za r.2003)

10 000,00

kancelářské potřeby, poštovné, aktualizace účetního software

8 000,00

bankovní poplatky

2 000,00

Plán činnosti svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska na rok 2004

 1. realizace plánovaných projektů z předchozího období, které budou podpořeny dotacemi z Programu obnovy venkova (podané projekty) :
  • Poradenské služby
  • Obnova památek Regionu MTJ
  • Veřejná prostranství Regionu MTJ
  • Rozvoj kongresové turistiky a vzdělávání Regionu MTJ
  • Po stopách minulost Regionu MTJ
 2. příprava a podání žádostí projektů do Strukturálních fondů EU a jejich postupná realizace
 3. příprava žádostí o dotace z POV 2005 aj. tuzemských programů
 4. příprava žádostí o dotace z krajských grantů v roce 2004 a realizace podpořených projektů
 5. provoz společného informačního systému (webových stránek) regionu (www.regionmtj.cz)
 6. zajištění společného poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných (elektronické podatelny, nakládání s odpady apod.)
 7. zajištění drobného individuálního poradenství členským obcím
 8. zajištění propagace, medializace, publicity, účasti na národních veletrzích a propagačních katalozích (distribuce propagačních vydaných materiálů, dle potřeby dotisk regionální mapy, inzerce v katalozích a specializovaných časopisech v oblasti marketingu CR : Eurobeds, COT Business aj., účast na Regiontour, propagační seminář pro cestovní kanceláře a agentury)
 9. uspořádání veřejné propagační akce Dny Regionu MTJ
 10. zajištění řádného chodu svazku obcí, udržování a navazování kontaktů s veřejností v regionu, s orgány okresu, kraje a státu a s dalšími pro region významnými institucemi
 11. intenzívní zapojení nových společenských center  v Jevíčku (zámeček) a ve Vranové Lhotě do života mikroregionu, včetně jejich informačních center
 12. podpora akce Mistrovství Evropy v letecké akrobacii ve Starém Městě

Připravované rozvojové projekty Regionu MTJ pro podporu z EU fondů (různě připravené) :

 • Region MTJ : Po stopách minulosti Regionu MTJ – Cimburk, Biskupice, Jevíčko (SROP, op. 4.2)
 • Region MTJ : Komunikační a informační propojení Regionu MTJ  (SROP, opatření 2.2)
 • Město Moravská Třebová : Centrum pro rozvoj lidských zdrojů a kongresovou turistiku Regionu MTJ (SROP, opatření 3.1)
 • Region MTJ : Podnikatelské a vzdělávací centrum – neinvestiční část (SROP, opatření 3.2 nebo SOP Lidské zdroje)
 • Město Moravská Třebová : Zpřístupnění zámku v Moravské Třebové pro rozvoj cestovního ruchu, rekonstrukce ul. Zámecké (Phare 2003)
 • Obec Městečko Trnávka : Zpřístupnění hradu Cimburk pro rozvoj cestovního ruchu (Phare 2003)
 • Region MTJ : Realizace incomingového projektu (SROP, opatření 4.1)
 • Region MTJ : Vzdělávání na školách – výměnné pobyty, jazyky, profesní a kariérové poradenství, ekovýchova (SOP Lidské zdroje, opatření 3.1)
 • Obce Gruna a Borušov : Využití biomasy (SFŽP nebo SOP Infrastruktura)
 • Region MTJ : Infrastruktura pro podnikání (SOP Průmysl a podnikání, opatření 1.2)
 • Region MTJ : Využití úzkokolejky Mladějov pro rozvoj cestovního ruchu (jen v případě vyřešení vlastnických vztahů), SROP, opatření 4.2
 • Obce Regionu MTJ : zapojení do programu Udržitelné nakládání s odpady na Svitavsku

Tip na výlet

Mařinské hradisko Mařinské hradisko

Původně zde stálo slovanské výšinné útočištné hradiště z 11. století, obehnané mohutným hliněným valem...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794