Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Plán činnosti a rozpočet 2002

Plán činnosti a rozpočet 2002 - Svazek obcí

Plán činnosti :

 1. realizace plánovaných projektů z předchozího období, které budou podpořeny dotacemi z Programu obnovy venkova a z Programu pro hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony, pravděpodobně projektů :
  • poradenské služby
  • internetizace a komunikační propojení obcí
  • infrastruktura pro cykloturistiku (odpočívadla, informační tabule, orientační značení)
  • komplexní propagace regionu
  • obnova kulturního dědictví, péče o vzhled obcí aj.
 2. realizace vybraných úspěšných podprojektů regionálního projektu SAPARD s názvem Obnova historických budov Moravskotřebovska a Jevíčska na centra života a podnikání
 3. příprava nových projektů svazku obcí zejména na rok 2003 s využitím běžných dostupných tuzemských dotačních programů (zejména POV, Program pro hospodářsky slabé regiony, Internetizace obcí, granty ČCCR apod.)
 4. příprava významných regionálních projektů do předstrukturálních programů EU (SAPARD, případně Phare)
 5. provoz společného informačního systému (webových stránek) regionu (www.regionmtj.cz )
 6. zajištění společného poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných (elektronické podatelny, nakládání s odpady apod.)
 7. zajištění drobného individuálního poradenství členským obcím
 8. zajištění propagace, medializace, publicity, účasti na národních veletrzích a propagačních katalozích (minimálně vydání malého propagačního materiálu, inzerce v katalogu Eurobeds Velo, účast na Regiontour, regionální konference a slavnostní otevření cyklotras a informačního systému)
 9. zajištění řádného chodu svazku obcí, udržování a navazování kontaktů s veřejností v regionu, s orgány okresu, kraje a státu a s dalšími pro region významnými institucemi

Rozpočet 2002

Příjmy :

 • převod zůstatku z roku 2000 0,- Kč
 • členské příspěvky za rok 2002 (28 000 obyvatel x 25,- Kč/obyvatele) 700 000,- Kč
 • mimořádné členské příspěvky (doplňování fondu přípravy velkých projektů) 100 000,- Kč
 • dotace z programu hospodářsky slabých regionů (dotační titul 2 ) - odhad 150 000,- Kč
 • dotace z POV (dotační tituly 6 a 7 za region) - odhad 490 000,- Kč

c e l k e m 1 440 000,- Kč

Výdaje :

 • režie (poštovné, poplatky, vedení účetnictví apod.) 25 000,- Kč
 • realizace projektů POV (70 % dotace) 700 000,- Kč
 • realizace projektů z programu hospod. slabých regionů (50 % dotace) 300 000,- Kč
 • fond přípravy velkých projektů (SAPARD, Phare a další) 200 000,- Kč
 • provoz informačního systému regionu 75 000,- Kč
 • propagace, medializace 50 000,- Kč
 • rezerva 90 000,-Kč

c e l k e m 1 440 000,- Kč

Poznámky :

 • počítá se, že celé projekty i dotace z POV a Programu hospod. slabých regionů půjdou přes účet svazku
 • zatím nejsou započteny projekty SAPARD v roce 2002, pokud by však dotaci tyto projekty získaly, žadatelem bude muset být svazek a tak se třeba i 10 mil. Kč v letech 2002 – 2003 bude muset zahrnout do rozpočtu svazku (ale stejnou částkou do nákladů i výnosů – hradit to vše budou obce z úvěrů a vlastních zdrojů), ve svazku pak rozpočtové změny
 • není zahrnut případný požadavek na spoluúčast obcí mikroregionu a krytí nákladů na průzkum a EIA okresní skládky odpadů Svitavska (nositelem projektu POV okresního formátu je svazek obcí Mikroregion Svitavsko, MTJ morálně žádost v dubnu 2001 svým usnesením podpořil)
 • cena za provoz informačního systému je v prvním roce vyšší, protože tam bude muset být i zaškolení obcí a výrazná pomoc, než budou obce schopné samy doplňovat informace

Tip na výlet

Zámek Moravská Třebová Zámek Moravská Třebová

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794