Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Plán činnosti a rozpočet 2001

Plán činnosti a rozpočet 2001 - Svazek obcí

Hlavní činnosti Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska v roce 2001

 1. realizace plánovaných projektů z předchozího období, které budou podpořeny dotacemi z Programu obnovy venkova a z Programu pro hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony, pravděpodobně projektů :
  • poradenské služby (předpokl. dotace 100 000,- Kč)
  • cesty a propagace nejen pro cykloturistiku (předpokl. dotace 500 000,- Kč)
  • infrastruktura pro cykloturistiku (předpokl.dotace 351 000,- Kč)
  • informační systém regionu (předpokl. dotace 140 000,- Kč)
 2. POV :

  Program pro hospodářsky slabé regiony :

 3. příprava nových projektů sdružení zejména na rok 2002 a jejich externího spolufinancování s využitím dostupných národních programů a předvstupního programu Evropské Unie, zejména :
  • POV
  • SAPARD
  • jiné (granty ČCCR, …)
 4. zajištění řádného chodu sdružení, formálních náležitostí a zvýšení propagace regionu (zřízení vlastního účtu a vedení účetnictví, transformace sdružení na svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., vytvoření loga sdružení apod.)
 5. zlepšení kontaktů s veřejností v regionu a udržování kontaktů s orgány okresu, kraje a státu a s dalšími pro region významnými institucemi (informace o regionu v tisku, v místních zpravodajích, svolání Komise pro strategický rozvoj regionu, která byla u zrodu strategického plánu s c
 6. ílem jeho aktualizace dle evropských kriterií apod.).

Rozpočet 2001

Příjmy :

 • převod zůstatku z roku 2000 5 000,- Kč
 • členské příspěvky za rok 2001 (27 619 obyvatel x 30,- Kč/obyvatele) 829 000,- Kč
 • dotace z programu hospodářsky slabých regionů (dotační titul 2 ) 491 000,- Kč
 • dotace z POV (dotační tituly 6 a 7 za region) 600 000,- Kč

c e l k e m 1 925 000,- Kč

Výdaje :

 • režie (poštovné, poplatky, vedení účetnictví apod.) 20 000,- Kč
 • náklady na pořízení loga sdružení 10 000,- Kč
 • realizace projektů POV, na které budou získány dotace (tj. aktuální rozpočty projektů s předpokládanou výší dotace 600 000,- Kč, tvořící 70 % rozpočtů), zahrnuta i částka na běžné poradenské služby 857 000,- Kč
 • realizace projektů z programu hospod. slabých regionů (tj. rozpočty projektů s předpokládanou výší dotace 491 000,- Kč, tvořící 50 % rozpočtů) 982 000,- Kč
 • nadstandardní poradenské služby (příprava programu SAPARD) 50 000,- Kč
 • rezerva 6 000,- Kč

c e l k e m 1 925 000,- Kč

Tip na výlet

Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel Povýšení sv. Kříže

Vzácný barokní celek poutního areálu na vrcholu Kalvárie vybudovaný v letech 1712-1714 majitelem jaroměřického...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794