Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > O svazku obcí

O svazku obcí - Svazek obcí

Název: Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Právní forma: svazek obcí podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

IČO: 69834458, DIČ: 265-69834458

Sídlo, kontakty:

T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Tel. 461 353 120, Fax 461 311 572, email: starosta@mtrebova.cz

Kontaktní osoba: Drahomíra Lišková, koordinátorka svazku obcí
Tel. 605 249 886, email: d.liskova@tiscali.cz

Mikroregion Moravskotřebovska a Jevíčska zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy (Pardubický kraj). V tomto území o rozloze cca 420 km2 založila v roce 1999 dvě spádová města a 29 obcí Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska čítající okolo 28 tisíc obyvatel. V roce 2001 se sdružení obcí transformovalo s přechodem veškerého majetku, závazků, pohledávek, práv a povinností na svazek obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který je dnes tvořený 33 členskými obcemi: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné a Vysoká.

Vlastní charakter regionu, kvalitní životní prostředí a kvalifikovaná pracovní síla představují velký potenciál pro rozvoj podnikání v tradičních i nových odvětvích, v produktivním zemědělství, ale i pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu.

Region MTJ se zúčastnil pilotního projektu mezi ČR a OECD, který analyzoval dané území vzhledem k jeho ekonomickému potenciálu a probíhajícím strukturálním změnám. OECD zkoumala tak malý region vůbec poprvé. Výsledky studie, která obsahuje doporučení na změnu některých politik na místní i národní úrovni a možné scénáře dalšího vývoje, byly s velkým ohlasem prezentovány na zasedání OECD v Paříži v lednu 2002.

Hlubší analýzu problematiky regionu, určení konsensuální vize rozvoje regionu a strategii řešení přinesl Strategický plán rozvoje regionu, který byl dokončen v roce 1999.

Tip na výlet

Zámek Moravská Třebová Zámek Moravská Třebová

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794