Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les - Svazek obcí

Dle zák.č. 114/92 Sb. a doplňující vyhl. MŽP ČR č. 395/92 Sb. žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny mimo les rostou , příslušnému obecnímu úřadu.

Žádost musí obsahovat:

  • jméno a adresu žadatele
  • doložení vlastnického či nájemného vztahu žadatele k pozemkům  a dřevinám rostoucím mimo les (výpis z katastru nemovitostí,  kupní smlouva apod.)
  • specifikace dřevin, které mají být pokáceny - jejich druh,  počet
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
  • zdůvodnění žádosti

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v době jejich vegetačního klidu, tj. od l.10. do 31.3..

Za vydání rozhodnutí o likvidaci dřevin rostoucích mimo les se správní poplatek neplatí.

Tip na výlet

Zámek Moravská Třebová Zámek Moravská Třebová

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794