Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les - Svazek obcí

Dle zák.č. 114/92 Sb. a doplňující vyhl. MŽP ČR č. 395/92 Sb. žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny mimo les rostou , příslušnému obecnímu úřadu.

Žádost musí obsahovat:

  • jméno a adresu žadatele
  • doložení vlastnického či nájemného vztahu žadatele k pozemkům  a dřevinám rostoucím mimo les (výpis z katastru nemovitostí,  kupní smlouva apod.)
  • specifikace dřevin, které mají být pokáceny - jejich druh,  počet
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
  • zdůvodnění žádosti

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v době jejich vegetačního klidu, tj. od l.10. do 31.3..

Za vydání rozhodnutí o likvidaci dřevin rostoucích mimo les se správní poplatek neplatí.

Tip na výlet

Rozhledna Pastýřka Rozhledna Pastýřka

Hrdě tyčící se rozhlednu na Pastvisku (516 m.n.) projektoval Antonín Olšina, který navrhl známou dobře...

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794