Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > O svazku obcí

O svazku obcí - Svazek obcí

Název: Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Právní forma: svazek obcí podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

IČO: 69834458, DIČ: 265-69834458

Sídlo, kontakty:

T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Tel. 461 353 120, Fax 461 311 572, email: starosta@mtrebova.cz

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Netolický, koordinátor svazku obcí
Tel. 461 353 143, GSM 604 207 810, email: mnetolicky@mtrebova.cz

Mikroregion Moravskotřebovska a Jevíčska zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy (Pardubický kraj). V tomto území o rozloze cca 420 km2 založila v roce 1999 dvě spádová města a 28 vesnic Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska čítající okolo 28 tisíc obyvatel. V roce 2001 se sdružení obcí transformovalo s přechodem veškerého majetku, závazků, pohledávek, práv a povinností na svazek obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který je dnes tvořený 32 členskými obcemi: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné a Vysoká.

Vlastní charakter regionu, kvalitní životní prostředí a kvalifikovaná pracovní síla představují velký potenciál pro rozvoj podnikání v tradičních i nových odvětvích, v produktivním zemědělství, ale i pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu.

Region MTJ se zúčastnil pilotního projektu mezi ČR a OECD, který analyzoval dané území vzhledem k jeho ekonomickému potenciálu a probíhajícím strukturálním změnám. OECD zkoumala tak malý region vůbec poprvé. Výsledky studie, která obsahuje doporučení na změnu některých politik na místní i národní úrovni a možné scénáře dalšího vývoje, byly s velkým ohlasem prezentovány na zasedání OECD v Paříži v lednu 2002.

Hlubší analýzu problematiky regionu, určení konsensuální vize rozvoje regionu a strategii řešení přinesl Strategický plán rozvoje regionu, který byl dokončen v roce 1999.

Tip na výlet

Rumpálová studna Mařín - studna Rumpálová studna Mařín - studna

Osada Mařín vznikla v r. 1790, toho roku se začala kopat obecní studna, dokončená r. 1793, kdy nabyli...

 
© 2010 - 2018 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794