Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Rychnov na Moravě > Představení obce

Představení obce - Rychnov na Moravě

Obec byla založena v roce 1365. Leží na Moravskotřebovské plošině mezi Rychnovským kopcem a Hřebečským masivem, asi 10 km severně od Moravské Třebové. Do roku 1945 byl německou obcí, což dokládá charakteristické uspořádání domů.Rychnov je zemědělská obec s mimořádně rozsáhlým katastrem. Mariánské poutní místo, kostel opraven s pomocí někdějších obyvatel, odsunutých po druhé světové válce. Kromě mariánské legendy jsou s Rychnovem spojeny i pověsti a hypotézy o údajném záhadném dunění (detonačním fenoménu) Rychnovského vrchu.

Počet obyvatel k 1. 3. 2001: 594

Něm.: Reichenau

Znak obce – ve štítě srdce, z něhož vyrůstají tři květiny

Ofiicální webové stránky obce:
www.rychnov-cz.cz


Rychnov je zemědělská obec s mimořádně rozsáhlým katastrem. Mariánské poutní místo, kostel opraven s pomocí někdějších obyvatel, odsunutých po druhé světové válce. Kromě mariánské legendy jsou s Rychnovem spojeny i pověsti a hypotézy o údajném záhadném dunění (detonačním fenoménu) Rychnovského vrchu.

Obec dokončila v r. 1997 vodovod, v r. 2000 plynofikaci a v r. 1996 byla kabelizace telef. Vedení, v roce 1998 dokončena oprava kostela sv. Mikuláše a část ohradní zdi (1999) 19 kusů soch a sousoší, poutní místo s kaplí Panny Marie. V roce 2000 provedeno rozšíření fotbalového hřiště. V roce 2001 provedena plynofikace budovy ZŠ a hasičské zbrojnice. Obec obhospodařuje 120 ha lesů. K oddechu slouží areál koupaliště, sportovnímu vyžití tenisové kurty, tělocvična ZŠ, fotbalové hřiště. V roce 2002 proběhne výstavba školního hřiště.

Rychnov na Moravě

 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794