Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Rozstání > Představení obce

Představení obce - Rozstání

                                                    Oficiální web obce :

 

                                                     www.rozstani.com


První písemná zmínka o vsi je z roku 1365, kdy patřila k cimburskému zboží. Roku 1406 je zde uváděn svobodný dvůr, který dal markrabě Jošt Měškovi z Rozstání a Újezda. Z tohoto dvora zřejmě vznikl pozdější velkostatek. K roku 1628 zde byla dědičná rychta, ves tvořila až do roku 1850 součást trnáveckého panství. Při první pozemkové reformě byl dvůr velkostateku Moravská Třebová zčásti rozdělen, část byla spolu se dvorem v Městečku Trnávce přidělena jako zbytkový statek pachtýři Vaňkovi. Roku 1934 byl Velkostatek Rozstání-Trnávka prodán Kuffnerově cukrovarské akciové společnosti v Břeclavi.

Obec leží na hlavním tahu Morsvaká Třebová - Jevíčko. Sousedí se čtyřmi obcemi: Linhartice, Radkov, Malíkov a Městečko Trnávka.

Vesnice je dlouhá 2 km a katastr obce má 752 ha.

Většina domů v obci je soustředěna podél hlavní komunikace. Obcí protéká malý potůček, který se vlévá na spodním konci obce do řeky Třebůvky. Rozstání obklopují lesy a kopce a mylně tak vytváří dojem, že obec leží v dolině.

Obec je elektrifikována, vede tu vodovod, telefon, kanalizace a chodníky. Obec má dobrou dopravní obslužnost, jak autobusovou tak vlakovou.

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Český črvený kříž a Myslivci. Ke spokojenosti občanů zde funguje prodejna potravin, pohostvinství, pálenice, hřiště pro děti a koupaliště.

 Je zde socha sv. Rocha z roku 1837.


Počet obyvatel k 31. 10. 2010: 261

Něm.: Rostitz

Obec má svůj schválený prapor a znak.

Prapor obce

   Zastupitelstvo obce se v lednu r.2004 rozhodlo o podání návrhu na zpracování symbolů obce. Návrh na znak obce zpracoval heraldik pan Pavlů. Tvůrce znaku vycházel při své práci z druhé obecní pečetě, obsahující motiv koně. Pečetní znamení koně doplnily motivy převzaté z erbů významných majitelů obce. Mezi návrhy s koněm a různé jiné symboliky byl i návrh znaku ze zvonem, což byl návrh symbolizující místní zvonici jako dominantu vesnice, v zeleném poli, což symbolizuje zemědělský charakter vesnice.

Zastupitelstvo nakonec vybralo návrh, který představuje černého koně ve skoku s vlající ohlávkou se znakem pánů z Boskovic ve žlutém poli. Všechny symboly mají svou historickou základnu.

Kůň - motiv koně ve skoku s vlající ohlávkou byl na pečeti obce Rozstání. Přesněji: obecní pečetě Rozstání jsou známy dvě. První z nich je s obrazem radlice a druhá vyobrazuje v pečetním poli vlevo obráceného koně ve skoku s vlající ohlávkou nad  ním hejno drobných ptáků.

Pečetní motiv koně byl doplněn motivy, které byly převzaty z rodového štítku pánů z Boskovic a to proto, že Rozstání se stalo v roce 1465 majetkem cimburského panství Oldřicha z Boskovic, od něhož dostalo významné právo odúmrtě.

Černá a zlatá (žlutá) barva - byly převzaty z erbu pánů z Lipé - ve 14. století patřilo Rozstání pánům z Lipé, bylo majtekem Jindřicha z Lipé.

Červená a stříbrná (bílá) barva - náleží pánům z Boskovic.

Červená a opět i zlatá barva - připomínají pobělohorského majitele osady knížata z Lichtenštejna.

Tradiční akce

Takto zpracovaný návrh byl předložen Poslanecké sněmovně ke schválení. Ta návrh schválila a starostka obce paní Ludmila Kopalová převzala v Praze 8.dubna 2005 dekret o udělení symbolů z rukou poslance Kasala. Právě v tomto roce uběhlo od první zmínky o obci 640 let. V červenci byl prapor obce, na kterém byl už znak obce vysvěcen. Na toto svěcení praporu bylo pozváno několik významných osobností.

Pozvaní byli: rodáci z vesnice, kteří bydlí různě po republice či v Německu, tehdejší ministr Radko Martínek, starostové z okolních obcí, pan farář z farnosti Městečko Trnávka, Eliška Weissová, operní pěvkyně z Národního divadla v Praze, místní občané a mnoho dalších.

  • Masopust - únor
  • 1. májový recesivní průvod
  • Memoriál Vlastimila Antošovského - červen - červenec - podle okrsků
  • Dětský den ke dni dětí
  • Mikulášská besídka pro děti - prosinec
  • Vánoční odpoledne pro děti i dospělé - pořádané na vánoční svátek sv. Štěpána, loutkové divadlo pro děti i dospělé

Uvedené akce jsou připravené v obci a jsou finančně zajišťovány Obecním úřadem, místními hasiči a spolkem Českého červeného kříže. Ostatní akce pro děti i dospělé jsou uspořádány podle možnosti např. sáňkování s čajem, které se uskuteční jen při dostatku sněhu.

  

Rozstání

erb
 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794