Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Radkov > Historie obce

Historie obce - Radkov

Původně asi slovanské osídlení. Severně od Radkova stával hrad, ve vsi, v trati zvané Hradisko stávala tvrz či dvůr. Roku 1306 se v listinách připomíná Dětřich z Radkova, roku 1316 jeho bratr Woyslav. Pak přechází radkovské zboží na Jindřicha z Lipé a k roku 1365 tvoří součást zboží cimburského. Roku 1396 se v listinách objevuje Sulko z Radkova. Roku 1406 udělil markrabě Jošt Radkov lénem Ješkovi řečenému Hruška z Újezda, který prodal toto léno roku 1407 Jiříkovi z Pavlovic. Roku 1409 se zboží neprávem zmocnil Jan Boskovec z Brandýsa. Radkov ještě několikrát změnil majitele, než jej roku 1464 koupil Zdeněk Hrabiše Kostka z Postupic a přivtělil jej k třebovskému panství, u něhož zůstal až do roku 1850. Patrně v té době začal pustnout radkovský hrad.

Radkov byl zemědělská obec. V roce 1885 zde byl zaznamenán mlýn, v roce 1935 byly mlýny tři. V roce 1935 se zde vyráběla sodová voda. Od roku 1895 bylo v obci vodní družstvo.

Roku 1854 měl Radkov 353 obyvatel. 1880 – 397, 1900 – 318, 1921 – 303, 1930 – 311, 1950 – 198. Před druhou světovou válkou byla většina obyvatel německé národnosti.

V Radkově je roku 1848 uváděna obecná škola, 1900 byla stále jednotřídní.

Nejsilnější politickou stranou byla Německá křesťansko-sociální strana (Deutsche christlich soziale Partei).

Od roku 1919 byl v obci Svaz Němců (Bund der Deutschen), od roku 1921 spolek malorolníků a domkářů, od roku 1922 spolek zemědělský a Německý kulturní svaz (Deutscher Kulturverband).

Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena.

Text: PhDr. Jana Martínková

Radkov

 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794