Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Region Moravskotřebovska a Jevíčska > Památky, turistické atraktivity

Památky, turistické atraktivity

Objekty na mapě

Podrobné vyhledávání
Souřadnice: 
 
 

Výsledky hledání

Zříceniny Zříceniny.
Cimburk - zřicenina hradu. Cimburk - zřicenina hradu

Zříceniny hradu založeného z přelomu 12. a 13. století. Vznikl jako rodové sídlo pánů z Cimburka. Během staletí vystřídal řadu majitelů. Roku 1645 se zmocňují Moravy Švédové, po jejichž odchodu hrad pustnul. V roce 1776 byl hrad již úplně opuštěn a o deset let později zasažen bleskem vyhořel. Do dnešní doby se zachovaly se zbytky obvodových zdí vlastního hradu, hradeb, bašty a brány předhradí. Jméno hrad získal podle erbu pánů z Lipnice, na kterém bylo cimbuří. Při prováděném archeologickém výzkumu byl nalezen opravdový poklad 2500 stříbrných mincí ze 13. století, které jsou nyní uloženy v Národním muzeu.

Adresa: Městečko Trnávka
Plankenberk - zřicenina hradu. Plankenberk - zřicenina hradu

Stavba hradu započala po r.1352, roku 1361 rozestavěný hrad získal moravský markrabě Jan a po dokončení jej nazval podle způsobu stavby Plankenberg (v překladu "Trámová hora", Planke znamená lať či trám). Hrad je situován na kopci obtékaného dvěma potoky, které se pod hradem stékají a plynou do říčky Nectavy. R.1422 byl hrad pravděpodobně dobyt a vypálen křižáckým vojskem. Dnes jsou vidět valy, části zdiva a dodnes je poznat i hradní studna.

Adresa: Biskupice
Radkov - pozůstatky hradu. Radkov - pozůstatky hradu

Zřícenina hradu patrně ze 13. století dříve střežícího obchodní cestu údolím Třebůvky, jinak s historií zahaleného tajemstvím i pro historiky - hradní areál je bez stop po budově, mohutná zeď bránící jednu stranu bez bočních hradeb apod. Na místě původně stávalo slovanské hradiště z 10. a 11. století. Podle jedné verze historiků byl hrad, jako sídlo loupeživého rytíře, rozbořen vojskem českého krále Václava II. v roce 1286, podobně jako okolní hrady Hřebeč, Mladějov, Hoštejn, Žichlínek a Hradisko u Moravské Třebové. Hrad byl výhodně umístěn na ostrohu se spádem k řece s velkým předhradím, chráněným 9 m širokým příkopem a valem. Druhý hradní příkop byl vylámán přímo ve skále, za ním zbytky štítové hradní zdi se šířkou 2,8 m.

Adresa: Radkov
Vraní Hora - pozůstatky hradu. Vraní Hora - pozůstatky hradu

Hrad byl vybudován pravděpodobně v první polovině 14.stol., za husitských válek byl zřejmě pobořen, neboť se v roce 1497 uvádí již jako pustý. Hrad stál na okraji ostrohu a od okolního terénu oddělen 7m hlubokým příkopem a předsunutým valem. Do dnešní doby se dochovaly pozůstatky zdiva, val a příkopy.

Adresa: Vranová Lhota
vyhledaných záznamu: 4
Morové, mariánské a trojiční sloupy Morové, mariánské a trojiční sloupy.
Jevíčko - morový sloup. Jevíčko - morový sloup
Adresa: Náměstí Palackého, Jevíčko
Morový sloup

Morový sloup z roku 1735, dílo J. F. Pacáka.

Adresa: Chornice
Morový sloup

Morový sloup postavený na paměť morové epidemie, na níž zemřelo asi 900 lidí, tehdy téměř polovina obyvatel města. Autorem je olomoucký sochař Jan Sturm.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamu: 3
Technické památky Technické památky.
Hvězdárna Boleslava Tecla. Hvězdárna Boleslava Tecla

Astronomická pozorovatelna určená především pro pořádání populárně naučným programů s astronomickou tématikou, pozorování Sluneční fotosféry, pozorování noční oblohy.

Adresa: Jevíčská 1330/60, Moravská Třebová
Jevíčko - most "Hitlerovy dálnice"
Adresa: Jevíčko
Jevíčko - most "Hitlerovy dálnice". Jevíčko - most "Hitlerovy dálnice"

Pozůstatek tzv. "Hitlerovy exteritoriální" dálnice, která měla propojovat Wroclav a Vídeň. Důvod označení spočívá v tom, že měla vést územím Československé republiky, ale patřit měla Německé říši. Českoslovenští občané by ji mohli také používat, ale najíždět by na ni mohli jen na několika výjezdech, kde měly být celnice. Mostní stavby byly koncipovány v monumentálním antickém stylu s cílem ukázat, kdo je nyní v Evropě pánem a na kterou říši ta současná - třetí, navazuje. Průběh světové války neumožnil však stavbu dokončit.

Adresa: Jevíčko
Průmyslové muzeum Mladějov. Průmyslové muzeum Mladějov

Areál bývalého šamotového závodu s expozicemi železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky s přilehlou úzkorozchodnou dráhou o rozchodu 600 mm nabízející výletní jízdy historickými parními či dieslovými lokomotivami.

Adresa: Mladějov č.121, Mladějov na Moravě
Rumpálová studna Mařín - studna. Rumpálová studna Mařín - studna

Osada Mařín vznikla v r. 1790, toho roku se začala kopat obecní studna, dokončená r. 1793, kdy nabyli svých pozemků i první osadníci. Hloubka studny byla tehdy přibližně 30 metrů a pro častý nedostatek vody byla r. 1824 dále prohlubována na současných 68,5 metrů. Do hloubky 30 metrů je studna vyzděná lomovým kamenem, její hlubší část je ražena ve skále. Současná obnova se snažila nalézt podobu stavby z doby po 1. světové válce, doplněnou přisvětlovacím oknem.

Adresa: Jevíčko, Mařín
vyhledaných záznamu: 5
Mohyly a pomníky Mohyly a pomníky.
Brána času. Brána času
Adresa: Gorazdova, Moravská Třebová
Galerie barokních soch. Galerie barokních soch
Adresa: Kunčina
Hrob Anny Gromesové. Hrob Anny Gromesové
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Hroby rodiny Wondrovy. Hroby rodiny Wondrovy
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Kalvárie. Kalvárie

Tři kříže a barokní sousoší s Pannou Marií, sv. Janem a dvěma anděly. Autorem je Jiří Pacák. Součástí křížové cesty jsou čtyři barokní kapličky.

Adresa: Moravská Třebová
Kamenná socha. Kamenná socha
Adresa: Radkov
Lapidárium. Lapidárium
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Lichtenštejnský pamětní kámen. Lichtenštejnský pamětní kámen

Jubilejní kámen knížete Jana II. z Lichtenštejnu k jeho 40 ti a 50 ti letům vlády.

Adresa: Rychnov na Moravě
Památník osvobození
Adresa: Svitavská, Moravská Třebová
Památník padlým. Památník padlým
Adresa: Linhartice
Památník paravýsadku. Památník paravýsadku

Symbolický hrob 7 členů partizánské skupiny "Borkaňuk"

Adresa: Přední Arnoštov
Pomník Adolfa Cihláře
Adresa: Komenského, Moravská Třebová
Pomník Eduarda Kasparidese. Pomník Eduarda Kasparidese
Adresa: Moravská Třebová
Pomník lásky. Pomník lásky
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Pomník letců
Adresa: Jevíčko
Pomník napoleonských válek. Pomník napoleonských válek

Pomník nahrazující původní kříž byl posvěcen v roce 1910. Doprava kvádru, který pomník tvoří, trvala po dřevěných válcích několik dní. Je věnován padlým z let 1813-1814. V roce 2000 byl pomník zrestaurován.

Adresa: Červený kopec, Jevíčko
Pomník obětem 1. světové války
Adresa: U Zámečku, Jevíčko
Pomník padlým I. světové války. Pomník padlým I. světové války
Adresa: Koruna
Smutný hrob. Smutný hrob
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Socha Bedřicha Smetany
Adresa: Moravská Třebová
Socha Fridricha Schillera
Adresa: Moravská Třebová
Socha T.G. Masaryka
Adresa: Palackého náměstí, Jevíčko
Sousoší Kristus na Olivetské hoře. Sousoší Kristus na Olivetské hoře
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií. Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií
Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamu: 24
Sochy, pomníky, pamětní desky Sochy, pomníky, pamětní desky.
Galerie barokních soch. Galerie barokních soch
Adresa: Kunčina
Hrob Anny Gromesové. Hrob Anny Gromesové
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Hroby rodiny Wondrovy. Hroby rodiny Wondrovy
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Jahnův kámen. Jahnův kámen

Na skále zvané Švédský kámen jsou dodnes patrné pozůstatky pamětních desek, které zde byly v minulosti umístěné a které připomínaly zakladatele tělovýchovného hnutí F.L.Jahna, významné občany Moravské Třebové a zdejší oběti první světové války. Na místě je umístěna informační tabule seznamující s historií těchto desek a místa samotného.

Adresa: Moravská Třebová
Kalvárie. Kalvárie

Tři kříže a barokní sousoší s Pannou Marií, sv. Janem a dvěma anděly. Autorem je Jiří Pacák. Součástí křížové cesty jsou čtyři barokní kapličky.

Adresa: Moravská Třebová
Kamenná socha. Kamenná socha
Adresa: Radkov
Lapidárium. Lapidárium
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Lichtenštejnský pamětní kámen. Lichtenštejnský pamětní kámen

Jubilejní kámen knížete Jana II. z Lichtenštejnu k jeho 40 ti a 50 ti letům vlády.

Adresa: Rychnov na Moravě
Památník osvobození
Adresa: Svitavská, Moravská Třebová
Památník padlým. Památník padlým
Adresa: Linhartice
Památník paravýsadku. Památník paravýsadku

Symbolický hrob 7 členů partizánské skupiny "Borkaňuk"

Adresa: Přední Arnoštov
Pomník Adolfa Cihláře
Adresa: Komenského, Moravská Třebová
Pomník Eduarda Kasparidese. Pomník Eduarda Kasparidese
Adresa: Moravská Třebová
Pomník lásky. Pomník lásky
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Pomník letců
Adresa: Jevíčko
Pomník obětem 1. světové války
Adresa: U Zámečku, Jevíčko
Pomník padlým I. světové války. Pomník padlým I. světové války
Adresa: Koruna
Povodňové desky. Povodňové desky
Adresa: Moravská Třebová
Smutný hrob. Smutný hrob
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Socha Bedřicha Smetany
Adresa: Moravská Třebová
Socha Fridricha Schillera
Adresa: Moravská Třebová
Socha T.G. Masaryka
Adresa: Palackého náměstí, Jevíčko
Sousoší Kristus na Olivetské hoře. Sousoší Kristus na Olivetské hoře
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií. Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií
Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamu: 24
Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace.
Dlouholoučské stráně - přírodní rezervace. Dlouholoučské stráně - přírodní rezervace

Opukové stráně s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Adresa: Dlouhá Loučka
Hradisko - přírodní památka. Hradisko - přírodní památka

Přestárlý bor s vitálním bukem a bohatou květenou

Adresa: Moravská Třebová
Pod skálou - přírodní památka

Svahová bučina s hojným tisem

Adresa: Kunčina
Rohová - přírodní rezervace. Rohová - přírodní rezervace

Rezervace chrání rozsáhlé přirozené květnaté bučiny a suťové porosty s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Adresa: Boršov
vyhledaných záznamu: 4
Turistické atrakce Turistické atrakce.
Jevíčko - městské hradby. Jevíčko - městské hradby

Zbytky gotického opevnění středověkého města, které uzavíraly oválně v délce 1 km vnitřní město. Byly zbudovány ve 14. století na místě starých palisád. Naposled byly opraveny v 16. století, kdy jejich součástí byly čtyři brány, orientované podle světových stran. Ještě roku 1768 byly otevírány po rozednění a zavírány hodinu po západu slunce.

Adresa: Jevíčko
Schody mrtvých. Schody mrtvých
Adresa: Moravská Třebová
Torza kašny
Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamu: 3
Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny.
Městské muzeum. Městské muzeum
Adresa: Komenského nám. 169, Jevíčko
Moravská Třebová - zámek. Moravská Třebová - zámek

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem 15. a v 1. pol. 17. stol. V roce 1840 zachvátil město ničivý požár. Hrad jím byl zničen natolik, že musel být zbořen, zatímco zámek byl obnoven v klasicistním stylu. Pozdně renesanční arkády patří k nejvýznamnějším manýristickým památkám ve střední Evropě. Unikátní je portál datovaný 1492 a považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

Adresa: Zámecké nám. 1, Moravská Třebová
Museum Fara Křenov. Museum Fara Křenov
Adresa: 29, Křenov
Muzeum Arcade. Muzeum Arcade
Adresa: Horní 7, Moravská Třebová
Muzeum Moravská Třebová. Muzeum Moravská Třebová

Muzeum vlastivědného typu. Zvláštností je mimoevropská sbírka, obsahující i staroegyptské památky. Muzeum vzniklo v 70. letech 19. století, sídlí v původní budově postavené pro tento účel v letech 1904 - 1906, obklopené parkem. Budova slouží i pro další kulturní a společenské akce (sídlo organizace Kulturní služby města Moravská Třebová).

Adresa: Svitavská 315/18, Moravská Třebová
Muzeum vojenské školy
Adresa: Jevíčská 175/7, Moravská Třebová
Průmyslové muzeum Mladějov. Průmyslové muzeum Mladějov

Areál bývalého šamotového závodu s expozicemi železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky s přilehlou úzkorozchodnou dráhou o rozchodu 600 mm nabízející výletní jízdy historickými parními či dieslovými lokomotivami.

Adresa: Mladějov č.121, Mladějov na Moravě
Výtvarná galerie Dagmar. Výtvarná galerie Dagmar
Adresa: Karla Čapka 4b, Moravská Třebová
vyhledaných záznamu: 8
Židovské památky Židovské památky.
Jevíčko - pozůstatky židovského hřbitova. Jevíčko - pozůstatky židovského hřbitova

Nový hřbitov z roku 1836, v 70. letech 20. století změněn v park. Ponechána jen symbolická skupina náhrobků.

Adresa: Jevíčko
Jevíčko - židovské ghetto, synagoga. Jevíčko - židovské ghetto, synagoga

V počátcích židovského osídlení Židé nebydleli ve zvláštním ghettu, vlastnili např. domy na hlavním náměstí. Do ghetta byli soustředěni patrně v druhé polovině 17. století. Židovská čtvrť se rozprostírala severně od náměstí. Do dnešního dne jsou dochovány v přestavbách. Původní synagoga, patrně dřevěná, vyhořela při požáru města v roce 1747. Nová synagoga byla v klasicistním stylu postavena v letech 1792-4 z kamene zbořeného farního kostela a v roce 1907 secesně upravena. Od roku 1951 ji využívala jako kostel církev čs. husitská a dnes slouží jako koncertní a výstavní síň.

Adresa: Soudní ulice, Jevíčko
vyhledaných záznamu: 2
Hrady a zámky Hrady a zámky.
Jaroměřice - zámek. Jaroměřice - zámek
Adresa: Jaroměřice 1
Jevíčko - zámeček. Jevíčko - zámeček

Renesanční zámeček byl postaven roku 1559 Prokopem a Jetřichem Podstatských z Prusínovic jako tvrz. Koncem 18. století byl přestavěn do současné podoby.

Adresa: U zámečku 451, Jevíčko
Moravská Třebová - zámek. Moravská Třebová - zámek

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem 15. a v 1. pol. 17. stol. V roce 1840 zachvátil město ničivý požár. Hrad jím byl zničen natolik, že musel být zbořen, zatímco zámek byl obnoven v klasicistním stylu. Pozdně renesanční arkády patří k nejvýznamnějším manýristickým památkám ve střední Evropě. Unikátní je portál datovaný 1492 a považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

Adresa: Zámecké nám. 1, Moravská Třebová
vyhledaných záznamu: 3
Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace.
Jevíčko - městská památková zóna. Jevíčko - městská památková zóna
Adresa: Jevíčko
Moravská Třebová - městská památková rezervace. Moravská Třebová - městská památková rezervace

Moravská Třebová byla založena jako typické kolonizační město ve 13. století. Z významných památek jmenujme hradní bránu s datem 1492, což je nejstarší renesanční památka u nás a zároveň jediná část, která přežila požár původního hradu, sousoší Kalvárie na nedalekém Křížovém vrchu, Morový sloup na náměstí či goticko-renesanční kostel Panny Marie.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamu: 2
Památné stromy a skupiny stromů Památné stromy a skupiny stromů.
Borovice lesní - památný strom. Borovice lesní - památný strom
Adresa: Biskupice
vyhledaných záznamu: 1
Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa.
Jevíčko - městská věž. Jevíčko - městská věž

Městská věž, původně gotická, doplňovala obranný systém města. Byla postavena současně s hradbami, z hradební zdi se do ní také vcházelo. Roku 1593 byla zvýšena na 50 m, opatřena cibulovitou bání, hodinami a vzácným cymbálem zvonaře Jana Beneše z Moravské Třebové. Zvony z blízké zvonice sem byly zavěšeny r. 1709. Dochoval se největší z r. 1509 o váze 1 680 kg (z ostatních byla během obou světových válek ulita děla).

Adresa: Kostelní ulice, Jevíčko
Rozhledna Pastýřka. Rozhledna Pastýřka

Hrdě tyčící se rozhlednu na Pastvisku (516 m.n.) projektoval Antonín Olšina, který navrhl známou dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou. Pastýřka je dřevěná věž s ocelovým vřetenovým schodištěm a železobetonovými základy. Výška rozhledny je 27 m, vyhlídková plošina je v 25 metrech.

Adresa: Moravská Třebová
Rozhledna Strážný vrch. Rozhledna Strážný vrch

Dřevěná rozhledna s ocelovými prvky ve tvaru výztuže hornické štoly je 17 m vysoká, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 14 m a vede k ní 67 schodů. Rozhledna nabízí hezký výhled na severní část Boskovické brázdy s Moravskou Třebovou a Pastviskem, Zábřežskou vrchovinu s Lázkem, část Orlických hor, za příznivého počasí také Králický Sněžník a Podorlicko s Lanškrounem. Rozhledna patří do komplexu Hřebečských důlních stezek.

Adresa: Kunčina
Víska u Jevíčka - vyhlídková věž

Celodřevěná stavba, která původně sloužila jako hasičská vež k lokalizaci požáru a následnému sušení hadic.

Adresa: Víska u Jevíčka
Vyhlídková plošina Nad Doly. Vyhlídková plošina Nad Doly

Ocelového schodiště, po kterém budete sestupovat 124 schodů, abyste se dostali na vyhlídku. ! Schodiště se skládá z několika ramen zakotvených do opukového skalního srázu. Z plošiny je pěkný výhled do Moravskotřebovské kotliny.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamu: 5
Kašny a fontány Kašny a fontány.
Jevíčko - kašna. Jevíčko - kašna
Adresa: Palackého náměstí, Jevíčko
Moravská Třebová - kašna. Moravská Třebová - kašna
Adresa: náměstí T. G. Masaryka, Moravská Třebová
vyhledaných záznamu: 2

Tip na výlet

Mařinské hradisko Mařinské hradisko

Původně zde stálo slovanské výšinné útočištné hradiště z 11. století, obehnané mohutným hliněným valem...

 

Projekt "Propagační kampaň turistických produktů a volnočasových aktivit Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska"
je spolufinancován Evropskou unií a Pardubickým krajem.

Logo SROP.Vlajka EU. Znak Pardubického kraje.
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794