Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Osobnosti regionu

Osobnosti regionu

Bělá u Jevíčka

 • Josef Skácel , legionář –padlý hrdina v bitvě u Sborova 2.7.1917
 • Eduard Stupka, maloval akvarely,psal básně a je autorem divadelní hry Hanáčtí studenti

Jevíčko

 • Mikuláš z Jevíčka, první mistr a učitel lékařství na pražské univerzitě, byl jedním z šesti mistrů, kteří byli uvedeni 1366 do nové koleje Karlovy, mistr Jan Hus r. 1409 v den úmrtí Karla IV. mu věnoval uctivou vzpomínku,
 • jiný Mikuláš z Jevíčka 1397 nejstarším kanovníkem katedrály v Olomouci
 • František z Jevíčka 1384 registrátorem krále Václava IV.
 • Jan Černý Jevický doktor lékařství a duchovní Českých bratří 1615 vydal český herbář, 1612 knihu o pravém umění destilování aneb vod pálení, 1608 Listy Českých bratří a další
 • MUDr. Jan Klimeš 1892 první český starosta města
 • Arnold Spina rodák po roce 1882 profesor medicínské fakulty Karlovy univerzity - autorem řady spisů a přednášek
 • Emil Tutsch autor místopisných publikací o Jevíčku
 • Augustin Křivánek rodák a velký mecenáš české reálky 1897
 • ing. Rudolf Janíček rodák, pedagog a překladatel indické literatury
 • ing. arch. Jaroslav Mackerle rodák, znalec historie Malé Hané, vydal několik vlastivěd
 • ných publikací
 • František Továrek, učitel, autor řady tělovýchovných, vlastivědných publikací.

Křenov

 • Eduard Kasparides - nar. 18.3.1858 v Křenově, zemřel 19.7.1926 ve Štýrskumalíř krajin,portrétů,náboženských obrazů
 • Egon F.P.Kügler - nar 14.1.1919 v Olomouci malíř, žil v letech 1925-1945 v Křenově pracoval jako geometr a odborník na lesní hospodářství
 • Franz Krätzl - nar. 19.1.1852 v Křenově spoluautor lesnické literatury

Kunčina

 • Kateřina Papežíková - MS v přesnosti přistání
 • Miloš Kudyn - rodák obce, hráč Sparta Praha, Olomouc
 • Libor Soldán - Synot, St. Město, kopaná

Linhartice

 • Jaroslav Kotal - 15.6.1918 - 25.10.1983 - řídící učitel místní ZŠ, kronikář, reformátor škol. výuky, působil v obci v letech 1945-1982, 28.10.1982 se odstěhoval
 • Anna Gläserová - Gromesová - 24.5.1801 - 25.1.1825 - hrdinka legendárního příběhu zdejšího kraje o lásce Anny a Herknera z poč. 19. stol. založená na skutečné události

Městečko Trnávka

 • Wenzel Müller (1759-1835) – hudební skladatel
 • Prof.Dr. Franz Spina (1868-1938) – předseda Svazu zemědělců, ministr veřejných prací, spoluzakladatel a redaktor časopisu „Slovanské rozhledy“.

Vranová Lhota

 • prof. Albert Janoušek - 22.11.1883 - 1.10.1926 - absolvoval univerzitu v Praze, vyučoval dějepis, zeměpis, češtinu a němčinu. Sloužil u Bosenského pluku v Budapešti, bojoval v Srbsku a Rusku, v r. 1916 vstoupil doČeskoslovenských legií. Po 6-ti letech se vrací přes Sibiř, jezero Bajkal a Vladivostok lodí do Terstu a domů. Přivezl si těžkou žaludenčí chorobu a po operaci umírá. Obci odkázal svoji knihovnu a 5.000,- Kč místní TJ Sokol také 5.000,-Kč a vědecké knihy gymnáziu v Olomouci, kde byl založen fond s jeho jménem k podpoře nemajetných studentů.
 • Marie Molčochová - 3.7.1897 - 3.8.1980 - stala se ředitelkou Hospodyňské školy v Olomouci, výrazně přispěla k emancipaci žen s orientací na zemědělství. Její žákyně se výborně uplatnily ve Skotsku, Bulharsku, Jugoslávii a Americe. Získala obdiv neohroženou pomocí svým židovským žákyním za II. světové války, které jí po válce zasadily v Tel Avivu strom vděčnosti.
 • František Votava - 23.5.1906 - 17.12.1997 - po ukončení vysoké školy působil jako učitel v mnoha obcích. Na všech místech sbíral místní pověsti, zvláštní příběhy a historické události, které literárně zpracovával. Napsal také řadu divadelních her, kronik a byl dlouholetým členem Jevíčského Historicko-vlastivědného kroužku Malá Haná.
 • Jan Sládek - 23.2.1907 - 3.6.1984 - začal cvičit v místní TJ Sokol, později v Pražské Sokole. Největší úspěch - zlatá medaile na olympiádě v Berlíně v roce 1936 (kůň na šíř). V roce 38 při mistrovství světa získal 2. místo v celkové klasifikaci a společně s družstvem československých gymnastů se stal i mistrem světa. V roce 1956 udělen čestný titul Zasloužilý mistr sportu.
 • Jan Stoupal - 15.9.1908 - 7.3.1982 - přestože se vyučil pekařem, stal se pro velký zájem  o historii archivářem. Vytvořil vzácné obecní kroniky, erby mnoha rodů, obrazy, matriky, gruntovní knihy a další práce. Pro naši obec vytvořil nádhernou kroniku s údaji o obci a okolí za 700 let (1258 - 1958).

Vrážné u Jevíčka

 • Prof. RNDr. Jaromír Korčák, DrSc. - 12.7. 1895 Vrážné u Jevíčka – 6.10.1989 Praha - představitel české geografie, demografie a statistiky, byl po něm pojmenován Korčákův zákon, v ekologii se používá Korčákův index mozaikovitosti a fragmentace krajiny a Korčákova dimenze.
 • Rostislav Korčák -  10. 7. 1894 Vrážné u Jevíčka - 29. 7. 1984 v Praze - národohospodář, redaktor. Za protektorátu působil na dvě strany, oficiálně proněmecký, ale ilegálně redigoval odbojový časopis Český kurýr, byl zatčen a vězněn do konce války.

Tip na výlet

Římané v Jevíčku Římané v Jevíčku

Archeologické naleziště římského pochodového vojenského tábora.

 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794