Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Moravská Třebová > Turistické atraktivity

Turistické atraktivity - Moravská Třebová

Vyhlídka u Plačící Anny

Na jaře 2018 byla během úprav Křížového vrchu nedaleko bývalého lomu obnovena vyhlídka u Plačící Anny. Podrobnosti o zajímavém výletním místu a legendu k tomuto místu se vážící si můžete přečíst zde.

Souřadnice: 
 
 
Archeologické památky Archeologické památky.
Udánské hradisko. Udánské hradisko Nové okno.

Původní tvrz byla pravděpodobně vodním hradem franckého typu. Tvořila ji pouze obytná věž v nepravidelném čtyřúhelníku hradiska. Toto Zemanské sídlo zaniklo na přelomu 13. a 14. století.

Adresa: Moravská Třebová, Udánky
vyhledaných záznamů: 1
Církevní památky Církevní památky.
Evangelický kostel. Evangelický kostel Nové okno.
Adresa: Svitavská 961/40, Moravská Třebová
Františkánský klášter s kostelem sv. Josefa a kaplí sv. Petra Nové okno.

Stavba kláštera byla zahájena r. 1680. Kostel byl zbudován na konci 17. stol., sloužil jako klášterní. Z obou stran je kostel sevřen, zprava klášterní budovou, zleva přiléhající kaplí sv. Petra v okovech. Je zařízen barokním mobiliářem z 18. stol.

Adresa: Svitavská 6/5, Moravská Třebová
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Nové okno.

Zmiňován r. 1270, r. 1541 poškozen požárem. R. 1549 byla zahájena obnova svatostánku. R. 1726 byl kostel opět poničen požárem, tehdejší majitelé třebovského panství, Lichtenštejnové, jej nechali obnovit. V interiéru se nachází četná malířská a sochařská díla tzv. olomouckého a severomoravského okruhu.

Adresa: Kostelní nám., Moravská Třebová
Kostel Povýšení sv. Kříže. Kostel Povýšení sv. Kříže Nové okno.

Založen na počátku 16. stol. Kolem r. 1603 prošel kostel výraznou přestavbou. V 50. letech 17. stol. upraven barokně. V interiéru renesanční lavice, barokní sochy, obrazy a fresky od J. T. Suppera.

Adresa: Moravská Třebová
Kostel sv. Anny. Kostel sv. Anny Nové okno.

Původně gotický kostel, později barokně přestavěný. Prostá obdélná stavba s plným průčelím, v němž je vestavěna hranolovitá věž. Při opravě byly v interiéru objeveny unikátní nástěnné gotické malby. Zařízení pseudogotické, rokoková kazatelna.

Adresa: Moravská Třebová, Boršov
vyhledaných záznamů: 5
Domy, paláce, tvrze Domy, paláce, tvrze.
Latinská škola. Latinská škola Nové okno.

Latinská škola v Moravské Třebové je renesanční stavba na náměstí poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie. V současnosti se část budovy využívá jako prostory kulturního centra. Její stěny jsou popsány citáty z antických děl, které sloužily při výuce. Doba jejího vzniku není přesně známa, její existence je však doložena v letech 1477-1482. V roce 1541 shořela při velkém požáru města. Obnovil ji poté až Ladislav z Boskovic. Latinská škola v raném novověku zhruba odpovídá současné střední škole. Žáci se zde učili latině a triviu, případně i matematice a dalším vědám.

Adresa: Kostelní nám. 25/1, Moravská Třebová
Radnice v Moravské Třebové. Radnice v Moravské Třebové Nové okno.

Radnice je po zámku nejrozsáhlejší renesanční stavbou ve městě. Typickým renesančním prvkem je sgrafitová omítka z r. 1565 v zadním traktu. V přízemí se dochovala ornamentálně zdobená klenba s těžkými hranolovými žebry. Pozoruhodná je zejména štíhlá věž radnice, které chybí základy (opírá se o sousedící měšťanské domy).

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Hrady a zámky Hrady a zámky.
Zámek Moravská Třebová. Zámek Moravská Třebová Nové okno.

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem 15. a v 1. pol. 17. stol. V roce 1840 zachvátil město ničivý požár. Hrad jím byl zničen natolik, že musel být zbořen, zatímco zámek byl obnoven v klasicistním stylu. Pozdně renesanční arkády patří k nejvýznamnějším manýristickým památkám ve střední Evropě.

Adresa: Zámecké nám. 1, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Kašny a fontány Kašny a fontány.
Kašna v Moravské Třebové. Kašna v Moravské Třebové Nové okno.
Adresa: náměstí T. G. Masaryka, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Mohyly a pomníky Mohyly a pomníky.
Brána času. Brána času Nové okno.
Adresa: Gorazdova, Moravská Třebová
Hrob Anny Gromesové. Hrob Anny Gromesové Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Hroby rodiny Wondrovy. Hroby rodiny Wondrovy Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Kalvárie. Kalvárie Nové okno.

Tři kříže a barokní sousoší s Pannou Marií, sv. Janem a dvěma anděly. Autorem je Jiří Pacák. Součástí křížové cesty jsou čtyři barokní kapličky.

Adresa: Moravská Třebová
Lapidárium. Lapidárium Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Památník osvobození Nové okno.
Adresa: Svitavská, Moravská Třebová
Pomník Adolfa Cihláře Nové okno.
Adresa: Komenského, Moravská Třebová
Pomník Eduarda Kasparidese. Pomník Eduarda Kasparidese Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Pomník lásky. Pomník lásky Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Smutný hrob. Smutný hrob Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Socha Bedřicha Smetany Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Socha Fridricha Schillera Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Kristus na Olivetské hoře. Sousoší Kristus na Olivetské hoře Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií. Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 14
Morové, mariánské a trojiční sloupy Morové, mariánské a trojiční sloupy.
Morový sloup Nové okno.

Morový sloup postavený na paměť morové epidemie, na níž zemřelo asi 900 lidí, tehdy téměř polovina obyvatel města. Autorem je olomoucký sochař Jan Sturm.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny.
Muzeum Moravská Třebová. Muzeum Moravská Třebová Nové okno.

Muzeum vlastivědného typu. Zvláštností je mimoevropská sbírka, obsahující i staroegyptské památky. Muzeum vzniklo v 70. letech 19. století, sídlí v původní budově postavené pro tento účel v letech 1904 - 1906, obklopené parkem. Budova slouží i pro další kulturní a společenské akce (sídlo organizace Kulturní služby města Moravská Třebová).

Adresa: Svitavská 315/18, Moravská Třebová
Muzeum vojenské školy Nové okno.
Adresa: Jevíčská 175/7, Moravská Třebová
Výtvarná galerie Dagmar. Výtvarná galerie Dagmar Nové okno.
Adresa: Karla Čapka 4b, Moravská Třebová
Zámek Moravská Třebová. Zámek Moravská Třebová Nové okno.

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem 15. a v 1. pol. 17. stol. V roce 1840 zachvátil město ničivý požár. Hrad jím byl zničen natolik, že musel být zbořen, zatímco zámek byl obnoven v klasicistním stylu. Pozdně renesanční arkády patří k nejvýznamnějším manýristickým památkám ve střední Evropě.

Adresa: Zámecké nám. 1, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 4
Naučné stezky Naučné stezky.
Fit stezka Křížový vrch Nové okno.

Stezka nabízí začátečníkům i zkušeným sportovcům posílit tělo a pročistit hlavu v krásném areálu Křížového vrchu.

Adresa: Moravská Třebová
Naučná stezka Boršovský Les. Naučná stezka Boršovský Les Nové okno.

Stezka rodinného typu vede pěknou lesní krajinou. Cestou Vás provází informační zastávky s komiksovým doprovodem plným veselých příhod dětí, lesních živočichů a tajemných bytostí.

Adresa: Moravská Třebová - Boršov
Naučná stezka Cesta od renesance k baroku. Naučná stezka Cesta od renesance k baroku Nové okno.

Naučná stezka vede od renesančního jádra k baroknímu vrcholu nad městem. Turisté na ní objeví nejen unikátní architektonické památky, historii a starší kulturu, ale zároveň renesanční myšlenky posunuté do současnosti.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 3
Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace.
Městská památková rezervace v Moravské Třebové. Městská památková rezervace v Moravské Třebové Nové okno.

Moravská Třebová byla založena jako typické kolonizační město ve 13. století. Z významných památek jmenujme hradní bránu s datem 1492, což je nejstarší renesanční památka u nás a zároveň jediná část, která přežila požár původního hradu, sousoší Kalvárie na nedalekém Křížovém vrchu, Morový sloup na náměstí či goticko-renesanční kostel Panny Marie.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa.
Křížový vrch. Křížový vrch Nové okno.

Výstup za panoramaty města na úpatí Hřebečského hřbetu je lemována několika barokními kaplemi a nejinak je tomu i na samotném vrcholu, kterému dominuje barokní sousoší Kalvárie.

Adresa: Moravská Třebová
Rozhledna Pastýřka. Rozhledna Pastýřka Nové okno.

Hrdě tyčící se rozhlednu na Pastvisku (516 m.n.) projektoval Antonín Olšina, který navrhl známou dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou. Pastýřka je dřevěná věž s ocelovým vřetenovým schodištěm a železobetonovými základy. Výška rozhledny je 27 m, vyhlídková plošina je v 25 metrech.

Adresa: Moravská Třebová
Vyhlídková plošina Nad Doly. Vyhlídková plošina Nad Doly Nové okno.

Ocelového schodiště po kterém budete sestupovat 124 schodů, abyste se dostali na vyhlídku. Schodiště se skládá z několika ramen zakotvených do opukového skalního srázu. Z plošiny je pěkný výhled do Moravskotřebovské kotliny.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 3
Sochy, pomníky, pamětní desky Sochy, pomníky, pamětní desky.
Hrob Anny Gromesové. Hrob Anny Gromesové Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Hroby rodiny Wondrovy. Hroby rodiny Wondrovy Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Jahnův kámen. Jahnův kámen Nové okno.

Na skále zvané Švédský kámen jsou dodnes patrné pozůstatky pamětních desek, které zde byly v minulosti umístěné a které připomínaly zakladatele tělovýchovného hnutí F.L.Jahna, významné občany Moravské Třebové a zdejší oběti první světové války. Na místě je umístěna informační tabule seznamující s historií těchto desek a místa samotného.

Adresa: Moravská Třebová
Kalvárie. Kalvárie Nové okno.

Tři kříže a barokní sousoší s Pannou Marií, sv. Janem a dvěma anděly. Autorem je Jiří Pacák. Součástí křížové cesty jsou čtyři barokní kapličky.

Adresa: Moravská Třebová
Lapidárium. Lapidárium Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Památník osvobození Nové okno.
Adresa: Svitavská, Moravská Třebová
Pomník Adolfa Cihláře Nové okno.
Adresa: Komenského, Moravská Třebová
Pomník Eduarda Kasparidese. Pomník Eduarda Kasparidese Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Pomník lásky. Pomník lásky Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Povodňové desky. Povodňové desky Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Smutný hrob. Smutný hrob Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Socha Bedřicha Smetany Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Socha Fridricha Schillera Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Kristus na Olivetské hoře. Sousoší Kristus na Olivetské hoře Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií. Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 15
Technické památky Technické památky.
Hvězdárna Boleslava Tecla. Hvězdárna Boleslava Tecla Nové okno.

Astronomická pozorovatelna určená především pro pořádání populárně naučným programů s astronomickou tématikou, pozorování Sluneční fotosféry, pozorování noční oblohy.

Adresa: Jevíčská 1330/60, Moravská Třebová
Kamenný most Nové okno.

Kamenný most s povodňovými deskami. Součástí mostu, který tvořil hráz kaskády rybníků, jsou kamenné desky s popisem následků dvou velkých povodní z let 1663 a 1770.

Adresa: Jevíčská, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Turistické atrakce Turistické atrakce.
Schody mrtvých. Schody mrtvých Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Včelí Tvrz. Včelí Tvrz Nové okno.
Adresa: Udánky, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Zříceniny Zříceniny.
Torza kašny. Torza kašny Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1

Moravská Třebová

erb

Tip na výlet

Zámek Moravská Třebová Zámek Moravská Třebová

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem...

 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794