Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Mapa - Moravská Třebová

Souřadnice: 
 
 
Archeologické památky Archeologické památky.
Udánské hradisko. Udánské hradisko Nové okno.

Původní tvrz byla pravděpodobně vodním hradem franckého typu. Tvořila ji pouze obytná věž v nepravidelném čtyřúhelníku hradiska. Toto Zemanské sídlo zaniklo na přelomu 13. a 14. století.

Adresa: Moravská Třebová, Udánky
vyhledaných záznamů: 1
Církevní památky Církevní památky.
Evangelický kostel. Evangelický kostel Nové okno.
Adresa: Svitavská 961/40, Moravská Třebová
Františkánský klášter s kostelem sv. Josefa a kaplí sv. Petra Nové okno.

Stavba kláštera byla zahájena r. 1680. Kostel byl zbudován na konci 17. stol., sloužil jako klášterní. Z obou stran je kostel sevřen, zprava klášterní budovou, zleva přiléhající kaplí sv. Petra v okovech. Je zařízen barokním mobiliářem z 18. stol.

Adresa: Svitavská 6/5, Moravská Třebová
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Nové okno.

Zmiňován r. 1270, r. 1541 poškozen požárem. R. 1549 byla zahájena obnova svatostánku. R. 1726 byl kostel opět poničen požárem, tehdejší majitelé třebovského panství, Lichtenštejnové, jej nechali obnovit. V interiéru se nachází četná malířská a sochařská díla tzv. olomouckého a severomoravského okruhu.

Adresa: Kostelní nám., Moravská Třebová
Kostel Povýšení sv. Kříže. Kostel Povýšení sv. Kříže Nové okno.

Založen na počátku 16. stol. Kolem r. 1603 prošel kostel výraznou přestavbou. V 50. letech 17. stol. upraven barokně. V interiéru renesanční lavice, barokní sochy, obrazy a fresky od J. T. Suppera.

Adresa: Moravská Třebová
Kostel sv. Anny. Kostel sv. Anny Nové okno.

Původně gotický kostel, později barokně přestavěný. Prostá obdélná stavba s plným průčelím, v němž je vestavěna hranolovitá věž. Při opravě byly v interiéru objeveny unikátní nástěnné gotické malby. Zařízení pseudogotické, rokoková kazatelna.

Adresa: Moravská Třebová, Boršov
vyhledaných záznamů: 5
Domy, paláce, tvrze Domy, paláce, tvrze.
Latinská škola. Latinská škola Nové okno.

Latinská škola v Moravské Třebové je renesanční stavba na náměstí poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie. V současnosti se část budovy využívá jako prostory kulturního centra. Její stěny jsou popsány citáty z antických děl, které sloužily při výuce. Doba jejího vzniku není přesně známa, její existence je však doložena v letech 1477-1482. V roce 1541 shořela při velkém požáru města. Obnovil ji poté až Ladislav z Boskovic. Latinská škola v raném novověku zhruba odpovídá současné střední škole. Žáci se zde učili latině a triviu, případně i matematice a dalším vědám.

Adresa: Kostelní nám. 25/1, Moravská Třebová
Radnice v Moravské Třebové. Radnice v Moravské Třebové Nové okno.

Radnice je po zámku nejrozsáhlejší renesanční stavbou ve městě. Typickým renesančním prvkem je sgrafitová omítka z r. 1565 v zadním traktu. V přízemí se dochovala ornamentálně zdobená klenba s těžkými hranolovými žebry. Pozoruhodná je zejména štíhlá věž radnice, které chybí základy (opírá se o sousedící měšťanské domy).

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Hrady a zámky Hrady a zámky.
Zámek Moravská Třebová. Zámek Moravská Třebová Nové okno.

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem 15. a v 1. pol. 17. stol. V roce 1840 zachvátil město ničivý požár. Hrad jím byl zničen natolik, že musel být zbořen, zatímco zámek byl obnoven v klasicistním stylu. Pozdně renesanční arkády patří k nejvýznamnějším manýristickým památkám ve střední Evropě.

Adresa: Zámecké nám. 1, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Kašny a fontány Kašny a fontány.
Kašna v Moravské Třebové. Kašna v Moravské Třebové Nové okno.
Adresa: náměstí T. G. Masaryka, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Mohyly a pomníky Mohyly a pomníky.
Brána času. Brána času Nové okno.
Adresa: Gorazdova, Moravská Třebová
Hrob Anny Gromesové. Hrob Anny Gromesové Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Hroby rodiny Wondrovy. Hroby rodiny Wondrovy Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Kalvárie. Kalvárie Nové okno.

Tři kříže a barokní sousoší s Pannou Marií, sv. Janem a dvěma anděly. Autorem je Jiří Pacák. Součástí křížové cesty jsou čtyři barokní kapličky.

Adresa: Moravská Třebová
Lapidárium. Lapidárium Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Památník osvobození Nové okno.
Adresa: Svitavská, Moravská Třebová
Pomník Adolfa Cihláře Nové okno.
Adresa: Komenského, Moravská Třebová
Pomník Eduarda Kasparidese. Pomník Eduarda Kasparidese Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Pomník lásky. Pomník lásky Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Smutný hrob. Smutný hrob Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Socha Bedřicha Smetany Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Socha Fridricha Schillera Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Kristus na Olivetské hoře. Sousoší Kristus na Olivetské hoře Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií. Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 14
Morové, mariánské a trojiční sloupy Morové, mariánské a trojiční sloupy.
Morový sloup Nové okno.

Morový sloup postavený na paměť morové epidemie, na níž zemřelo asi 900 lidí, tehdy téměř polovina obyvatel města. Autorem je olomoucký sochař Jan Sturm.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny.
Muzeum Moravská Třebová. Muzeum Moravská Třebová Nové okno.

Muzeum vlastivědného typu. Zvláštností je mimoevropská sbírka, obsahující i staroegyptské památky. Muzeum vzniklo v 70. letech 19. století, sídlí v původní budově postavené pro tento účel v letech 1904 - 1906, obklopené parkem. Budova slouží i pro další kulturní a společenské akce (sídlo organizace Kulturní služby města Moravská Třebová).

Adresa: Svitavská 315/18, Moravská Třebová
Muzeum vojenské školy Nové okno.
Adresa: Jevíčská 175/7, Moravská Třebová
Výtvarná galerie Dagmar. Výtvarná galerie Dagmar Nové okno.
Adresa: Karla Čapka 4b, Moravská Třebová
Zámek Moravská Třebová. Zámek Moravská Třebová Nové okno.

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem 15. a v 1. pol. 17. stol. V roce 1840 zachvátil město ničivý požár. Hrad jím byl zničen natolik, že musel být zbořen, zatímco zámek byl obnoven v klasicistním stylu. Pozdně renesanční arkády patří k nejvýznamnějším manýristickým památkám ve střední Evropě.

Adresa: Zámecké nám. 1, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 4
Naučné stezky Naučné stezky.
Fit stezka Křížový vrch Nové okno.

Stezka nabízí začátečníkům i zkušeným sportovcům posílit tělo a pročistit hlavu v krásném areálu Křížového vrchu.

Adresa: Moravská Třebová
Naučná stezka Boršovský Les. Naučná stezka Boršovský Les Nové okno.

Stezka rodinného typu vede pěknou lesní krajinou. Cestou Vás provází informační zastávky s komiksovým doprovodem plným veselých příhod dětí, lesních živočichů a tajemných bytostí.

Adresa: Moravská Třebová - Boršov
Naučná stezka Cesta od renesance k baroku. Naučná stezka Cesta od renesance k baroku Nové okno.

Naučná stezka vede od renesančního jádra k baroknímu vrcholu nad městem. Turisté na ní objeví nejen unikátní architektonické památky, historii a starší kulturu, ale zároveň renesanční myšlenky posunuté do současnosti.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 3
Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace.
Městská památková rezervace v Moravské Třebové. Městská památková rezervace v Moravské Třebové Nové okno.

Moravská Třebová byla založena jako typické kolonizační město ve 13. století. Z významných památek jmenujme hradní bránu s datem 1492, což je nejstarší renesanční památka u nás a zároveň jediná část, která přežila požár původního hradu, sousoší Kalvárie na nedalekém Křížovém vrchu, Morový sloup na náměstí či goticko-renesanční kostel Panny Marie.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa.
Křížový vrch. Křížový vrch Nové okno.

Výstup za panoramaty města na úpatí Hřebečského hřbetu je lemována několika barokními kaplemi a nejinak je tomu i na samotném vrcholu, kterému dominuje barokní sousoší Kalvárie.

Adresa: Moravská Třebová
Rozhledna Pastýřka. Rozhledna Pastýřka Nové okno.

Hrdě tyčící se rozhlednu na Pastvisku (516 m.n.) projektoval Antonín Olšina, který navrhl známou dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou. Pastýřka je dřevěná věž s ocelovým vřetenovým schodištěm a železobetonovými základy. Výška rozhledny je 27 m, vyhlídková plošina je v 25 metrech.

Adresa: Moravská Třebová
Vyhlídková plošina Nad Doly. Vyhlídková plošina Nad Doly Nové okno.

Ocelového schodiště po kterém budete sestupovat 124 schodů, abyste se dostali na vyhlídku. Schodiště se skládá z několika ramen zakotvených do opukového skalního srázu. Z plošiny je pěkný výhled do Moravskotřebovské kotliny.

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 3
Sochy, pomníky, pamětní desky Sochy, pomníky, pamětní desky.
Hrob Anny Gromesové. Hrob Anny Gromesové Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Hroby rodiny Wondrovy. Hroby rodiny Wondrovy Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Jahnův kámen. Jahnův kámen Nové okno.

Na skále zvané Švédský kámen jsou dodnes patrné pozůstatky pamětních desek, které zde byly v minulosti umístěné a které připomínaly zakladatele tělovýchovného hnutí F.L.Jahna, významné občany Moravské Třebové a zdejší oběti první světové války. Na místě je umístěna informační tabule seznamující s historií těchto desek a místa samotného.

Adresa: Moravská Třebová
Kalvárie. Kalvárie Nové okno.

Tři kříže a barokní sousoší s Pannou Marií, sv. Janem a dvěma anděly. Autorem je Jiří Pacák. Součástí křížové cesty jsou čtyři barokní kapličky.

Adresa: Moravská Třebová
Lapidárium. Lapidárium Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Památník osvobození Nové okno.
Adresa: Svitavská, Moravská Třebová
Pomník Adolfa Cihláře Nové okno.
Adresa: Komenského, Moravská Třebová
Pomník Eduarda Kasparidese. Pomník Eduarda Kasparidese Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Pomník lásky. Pomník lásky Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Povodňové desky. Povodňové desky Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Smutný hrob. Smutný hrob Nové okno.
Adresa: Křížový vrch, Moravská Třebová
Socha Bedřicha Smetany Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Socha Fridricha Schillera Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Kristus na Olivetské hoře. Sousoší Kristus na Olivetské hoře Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií. Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 15
Technické památky Technické památky.
Hvězdárna Boleslava Tecla. Hvězdárna Boleslava Tecla Nové okno.

Astronomická pozorovatelna určená především pro pořádání populárně naučným programů s astronomickou tématikou, pozorování Sluneční fotosféry, pozorování noční oblohy.

Adresa: Jevíčská 1330/60, Moravská Třebová
Kamenný most Nové okno.

Kamenný most s povodňovými deskami. Součástí mostu, který tvořil hráz kaskády rybníků, jsou kamenné desky s popisem následků dvou velkých povodní z let 1663 a 1770.

Adresa: Jevíčská, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Turistické atrakce Turistické atrakce.
Schody mrtvých. Schody mrtvých Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Včelí Tvrz. Včelí Tvrz Nové okno.
Adresa: Udánky, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Zříceniny Zříceniny.
Torza kašny. Torza kašny Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Hotely a motely Hotely a motely.
Aparthotel Jatka. Aparthotel Jatka Nové okno.

hotel

Adresa: Jateční 181/5, Moravská Třebová
Třebovská restaurace - hotel. Třebovská restaurace - hotel Nové okno.

hotel

Adresa: Cihlářova 14/1, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Penziony Penziony.
Penzion Best. Penzion Best Nové okno.

pension

Adresa: Brněnská 14/10, Moravská Třebová
Penzion Excalibur. Penzion Excalibur Nové okno.

pension

Adresa: Cihlářova 5/15, Moravská Třebová
Penzion Ferda. Penzion Ferda Nové okno.

pension

Adresa: Brněnská 42/88, Moravská Třebová
Penzion V podzámčí. Penzion V podzámčí Nové okno.

pension

Adresa: Rybní náměstí 134/3, Moravská Třebová
Ubytovací služby Jarmila Šafrová. Ubytovací služby Jarmila Šafrová Nové okno.

pension

Adresa: Brněnská 12/15, Moravská Třebová
Ubytování Bárta. Ubytování Bárta Nové okno.

pension

Adresa: nám. T. G. Masaryka 149/32, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 6
Ubytování v soukromí Ubytování v soukromí.
Apartmány Cechovní. Apartmány Cechovní Nové okno.

privat / apartmán / ubytování v soukromí

Adresa: Cechovní 117/4, Moravská Třebová
Penzion - apartmány U Johana. Penzion - apartmány U Johana Nové okno.

privat / apartmán / ubytování v soukromí

Adresa: Čs. armády 85/8, Moravská Třebová
Ubytovací služby Ing. Jaromír Špaček Nové okno.

privat / apartmán / ubytování v soukromí

Adresa: Cihlářova 7/11, Moravská Třebová
Ubytování Arnika. Ubytování Arnika Nové okno.

privat / apartmán / ubytování v soukromí

Adresa: Dr. Loubala 1273/10, Moravská Třebová
Ubytování Moravská Třebová - Jiří Bárta Nové okno.

privat / apartmán / ubytování v soukromí

Adresa: nám. T. G. Masaryka 149/32, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 5
Ubytovny Ubytovny.
Domov mládeže při Integrované SŠ. Domov mládeže při Integrované SŠ Nové okno.

ubytovna / hostel

Adresa: Brněnská 1405/41, Moravská Třebová
Turistická ubytovna Nové okno.

ubytovna / hostel

Adresa: Poštovní 63/2, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Adrenalin Adrenalin.
Pumptrack Knížecí louka Nové okno.

skatepark / bikepark venkovní

Adresa: Moravská Třebová
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Nové okno.

fitness centrum / posilovna pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, střelnice krytá

Adresa: Jevíčská 175/7, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Bazény kryté Bazény kryté.
Základní škola Moravská Třebová. Základní škola Moravská Třebová Nové okno.

bazén krytý pro veřejnost, sportovní hřiště venkovní, sportovní hala / tělocvična

Adresa: Palackého 1351/35, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Bowling Bowling.
Bowling bar Ohnivá koule. Bowling bar Ohnivá koule Nové okno.

bowling

Adresa: Lanškrounská 562/68, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Dětská hřiště Dětská hřiště.
Hřebečská Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Hřebečská, Moravská Třebová
I. Mateřská škola pobočka Boršov. I. Mateřská škola pobočka Boršov Nové okno.

sportovní hala / tělocvična, dětské hřiště

Adresa: Boršov 102, Moravská Třebová
Jiráskova x Holandská Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Jiráskova, Moravská Třebová
Moravská Třebová Nové okno.

sportovní hřiště venkovní, dětské hřiště

Adresa: Gorazdova, Moravská Třebová
Piaristická. Piaristická Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Piaristická 137/1, Moravská Třebová
Restaurace Excalibur. Restaurace Excalibur Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Cihlářova 5/15, Moravská Třebová
Sportovní x Holandská Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Sportovní, Moravská Třebová
Sušice Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Sušice, Moravská Třebová
Zámecké zahrady. Zámecké zahrady Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Jevíčská, Moravská Třebová
Západní I. Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Západní, Moravská Třebová
Západní II. Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Západní, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 11
Fitness centra, posilovny Fitness centra, posilovny.
Dům dětí a mládeže Maják Nové okno.

stolní tenis vnitřní, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, umělá lezecká stěna vnitřní

Adresa: Jevíčská 55, Moravská Třebová
Gymnázium. Gymnázium Nové okno.

sportovní hala / tělocvična, fitness centrum / posilovna pro veřejnost

Adresa: Svitavská 310/16, Moravská Třebová
Spinning Centrum Káča. Spinning Centrum Káča Nové okno.

centrum pro jízdu na stacionárních kolech

Adresa: ul. Komenského 20, Moravská Třebová
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Nové okno.

fitness centrum / posilovna pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, střelnice krytá

Adresa: Jevíčská 175/7, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 4
Masáže Masáže.
Centrum thajské masáže Nové okno.

masáže pro veřejnost

Adresa: Nové Sady 1, Moravská Třebová
Kosmetický salon Michaela Milotová Nové okno.

masáže pro veřejnost

Adresa: Komenského 390/48, Moravská Třebová
Masáže Entová Eva Nové okno.

masáže pro veřejnost

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 145/24, Moravská Třebová
Pavel Šejnoha Nové okno.

masáže pro veřejnost

Adresa: T. G. Masaryka 9, Moravská Třebová
Salon Eliott Nové okno.

solárium, masáže pro veřejnost

Adresa: Josefská 385/29, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 5
Ostatní sportoviště Ostatní sportoviště.
Aquapark. Aquapark Nové okno.

ruské kuželky, koupaliště / bazén venkovní pro veřejnost, sportovní hřiště venkovní, petanque / boccia hřiště, stolní tenis venkovní

Adresa: Tyršova 240/41, Moravská Třebová
Centrum thajské masáže Nové okno.

masáže pro veřejnost

Adresa: Nové Sady 1, Moravská Třebová
Dětské dopravní hřiště. Dětské dopravní hřiště Nové okno.

dopravní hřiště

Adresa: Zahradnická, Moravská Třebová
Dům dětí a mládeže Maják Nové okno.

stolní tenis vnitřní, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, umělá lezecká stěna vnitřní

Adresa: Jevíčská 55, Moravská Třebová
Gymnázium. Gymnázium Nové okno.

sportovní hala / tělocvična, fitness centrum / posilovna pro veřejnost

Adresa: Svitavská 310/16, Moravská Třebová
Herna stolního tenisu Na koupališti. Herna stolního tenisu Na koupališti Nové okno.

stolní tenis vnitřní

Adresa: Tyršova 49, Moravská Třebová
Hřebečská Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Hřebečská, Moravská Třebová
I. Mateřská škola pobočka Boršov. I. Mateřská škola pobočka Boršov Nové okno.

sportovní hala / tělocvična, dětské hřiště

Adresa: Boršov 102, Moravská Třebová
Jiráskova x Holandská Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Jiráskova, Moravská Třebová
Kosmetický salon Michaela Milotová Nové okno.

masáže pro veřejnost

Adresa: Komenského 390/48, Moravská Třebová
Masáže Entová Eva Nové okno.

masáže pro veřejnost

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 145/24, Moravská Třebová
Moravská Třebová Nové okno.

sportovní hřiště venkovní, dětské hřiště

Adresa: Gorazdova, Moravská Třebová
Pavel Šejnoha Nové okno.

masáže pro veřejnost

Adresa: T. G. Masaryka 9, Moravská Třebová
Penzion V podzámčí Nové okno.

půjčovna sportovních potřeb a vybavení, vířivka vnitřní pouze pro ubytované, infrasauna pro veřejnost

Adresa: Rybní náměstí 134/3, Moravská Třebová
Piaristická. Piaristická Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Piaristická 137/1, Moravská Třebová
Restaurace Excalibur. Restaurace Excalibur Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Cihlářova 5/15, Moravská Třebová
Salon Eliott Nové okno.

solárium, masáže pro veřejnost

Adresa: Josefská 385/29, Moravská Třebová
Služby u Navrátilů. Služby u Navrátilů Nové okno.

solárium

Adresa: Olomoucká 178/32, Moravská Třebová
Spinning Centrum Káča. Spinning Centrum Káča Nové okno.

centrum pro jízdu na stacionárních kolech

Adresa: ul. Komenského 20, Moravská Třebová
Sportovní x Holandská Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Sportovní, Moravská Třebová
Sušice Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Sušice, Moravská Třebová
Víceúčelové atletické hřiště. Víceúčelové atletické hřiště Nové okno.

sportovní hřiště venkovní, atletický stadion

Adresa: Boženy Němcové, Moravská Třebová
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Nové okno.

fitness centrum / posilovna pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, střelnice krytá

Adresa: Jevíčská 175/7, Moravská Třebová
Zámecké zahrady. Zámecké zahrady Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Jevíčská, Moravská Třebová
Západní I. Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Západní, Moravská Třebová
Západní II. Nové okno.

dětské hřiště

Adresa: Západní, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 26
Půjčovny sportovních potřeb a vybavení Půjčovny sportovních potřeb a vybavení.
ČD Bike. ČD Bike Nové okno.

půjčovna sportovních potřeb a vybavení

Adresa: Moravská Třebová
Penzion V podzámčí Nové okno.

půjčovna sportovních potřeb a vybavení, vířivka vnitřní pouze pro ubytované, infrasauna pro veřejnost

Adresa: Rybní náměstí 134/3, Moravská Třebová
Sport servis-Ježek Jaromír. Sport servis-Ježek Jaromír Nové okno.

opravna kol, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, opravna lyží

Adresa: Lanškrounská 207/18, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 3
Rybolov - mimopstruhové revíry Rybolov - mimopstruhové revíry.
451 080 Dolní Boršovský Nové okno.

mimopstruhový rybářský revír rybářského svazu - vodní nádrž

Adresa: Moravská Třebová
Horní boršovský rybník Nové okno.

mimopstruhový rybářský revír rybářského svazu - vodní nádrž

Adresa: Moravská Třebová
Nová Ves Nové okno.

mimopstruhový rybářský revír rybářského svazu - vodní nádrž

Adresa: Moravská Třebová
Retenční nádrž Nové okno.

mimopstruhový rybářský revír rybářského svazu - vodní nádrž

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 4
Sauny, infrasauny, parní kabiny Sauny, infrasauny, parní kabiny.
Penzion V podzámčí Nové okno.

půjčovna sportovních potřeb a vybavení, vířivka vnitřní pouze pro ubytované, infrasauna pro veřejnost

Adresa: Rybní náměstí 134/3, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Solária Solária.
Salon Eliott Nové okno.

solárium, masáže pro veřejnost

Adresa: Josefská 385/29, Moravská Třebová
Služby u Navrátilů. Služby u Navrátilů Nové okno.

solárium

Adresa: Olomoucká 178/32, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Sportovní haly / tělocvičny Sportovní haly / tělocvičny.
Bonus Gym Nové okno.

sportovní hala / tělocvična

Adresa: Josefská 385/29, Moravská Třebová
Gymnázium. Gymnázium Nové okno.

sportovní hala / tělocvična, fitness centrum / posilovna pro veřejnost

Adresa: Svitavská 310/16, Moravská Třebová
I. Mateřská škola pobočka Boršov. I. Mateřská škola pobočka Boršov Nové okno.

sportovní hala / tělocvična, dětské hřiště

Adresa: Boršov 102, Moravská Třebová
Speciální základní škola mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Nové okno.

sportovní hala / tělocvična

Adresa: Komenského 287/26, Moravská Třebová
Tělocvična Integrované střední školy Nové okno.

sportovní hala / tělocvična

Adresa: J. K. Tyla 1275/9, Moravská Třebová
Tenisové kurty Moravská Třebová Nové okno.

sportovní hřiště s nafukovací halou, sportovní hřiště venkovní

Adresa: Tyršova ul., Moravská Třebová
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Nové okno.

fitness centrum / posilovna pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, střelnice krytá

Adresa: Jevíčská 175/7, Moravská Třebová
Základní škola Moravská Třebová Nové okno.

sportovní hala / tělocvična

Adresa: Kostelní náměstí 21, Moravská Třebová
Základní škola Moravská Třebová Nové okno.

sportovní hala / tělocvična

Adresa: Olomoucká 178/2, Moravská Třebová
Základní škola Moravská Třebová Nové okno.

sportovní hala / tělocvična

Adresa: Čs. armády 179/17, Moravská Třebová
Základní škola Moravská Třebová. Základní škola Moravská Třebová Nové okno.

bazén krytý pro veřejnost, sportovní hřiště venkovní, sportovní hala / tělocvična

Adresa: Palackého 1351/35, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 11
Sportovní hřiště venkovní Sportovní hřiště venkovní .
Aquapark. Aquapark Nové okno.

ruské kuželky, koupaliště / bazén venkovní pro veřejnost, sportovní hřiště venkovní, petanque / boccia hřiště, stolní tenis venkovní

Adresa: Tyršova 240/41, Moravská Třebová
Fotbalové hřiště Nové okno.

sportovní hřiště venkovní

Adresa: Boršov
Fotbalový stadion. Fotbalový stadion Nové okno.

sportovní hřiště venkovní

Adresa: Nádražní 1145/12, Moravská Třebová
Moravská Třebová Nové okno.

sportovní hřiště venkovní, dětské hřiště

Adresa: Gorazdova, Moravská Třebová
Sušice Nové okno.

sportovní hřiště venkovní

Adresa: Sušice, Moravská Třebová
Tenisové kurty Moravská Třebová Nové okno.

sportovní hřiště s nafukovací halou, sportovní hřiště venkovní

Adresa: Tyršova ul., Moravská Třebová
Tenisový kurt Nové okno.

sportovní hřiště venkovní

Adresa: Nerudova, Moravská Třebová
Víceúčelové atletické hřiště. Víceúčelové atletické hřiště Nové okno.

sportovní hřiště venkovní, atletický stadion

Adresa: Boženy Němcové, Moravská Třebová
Volejbalové kurty Nové okno.

sportovní hřiště venkovní

Adresa: Tyršova, Moravská Třebová
Základní škola Moravská Třebová. Základní škola Moravská Třebová Nové okno.

bazén krytý pro veřejnost, sportovní hřiště venkovní, sportovní hala / tělocvična

Adresa: Palackého 1351/35, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 10
Squash, ricochet Squash, ricochet.
U Kalvárie. U Kalvárie Nové okno.

squash

Adresa: Strážnického 41, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Venkovní koupání Venkovní koupání.
Aquapark. Aquapark Nové okno.

ruské kuželky, koupaliště / bazén venkovní pro veřejnost, sportovní hřiště venkovní, petanque / boccia hřiště, stolní tenis venkovní

Adresa: Tyršova 240/41, Moravská Třebová
Boršovský rybník Nové okno.

přírodní koupání

Adresa: Moravská Třebová
Horní boršovský rybník Nové okno.

přírodní koupání

Adresa: Boršov, Moravská Třebová
Nový rybník- Udánský Nové okno.

přírodní koupání

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 4
Vnitřní lezecké stěny Vnitřní lezecké stěny.
Dům dětí a mládeže Maják Nové okno.

stolní tenis vnitřní, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, umělá lezecká stěna vnitřní

Adresa: Jevíčská 55, Moravská Třebová
Umělá lezecká stěna Nové okno.

umělá lezecká stěna vnitřní

Adresa: Palackého 1351/35, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Zimní stadiony Zimní stadiony.
Rehau arena. Rehau arena Nové okno.

zimní stadion krytý

Adresa: Nádražní 1145/12, Moravská Třebová-Předměstí
vyhledaných záznamů: 1
Bankomaty Bankomaty.
Česká spořitelna Nové okno.

banka, bankomat

Adresa: nám. T. G. Masaryka 119/14, Moravská Třebová
ČSOB Nové okno.

bankomat

Adresa: Jiráskova 1352/110, Moravská Třebová
ČSOB. ČSOB Nové okno.

banka, bankomat

Adresa: nám. T. G. Masaryka 111/6, Moravská Třebová
Komerční banka Nové okno.

banka, směnárna, bankomat

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 146/26, Moravská Třebová
Moneta Money Bank Nové okno.

bankomat

Adresa: Marxova 136/21, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 5
Kongresová a společenská zařízení Kongresová a společenská zařízení.
Městské muzeum. Městské muzeum Nové okno.

kulturní zařízení
Max. kapacita sálu (spojených sálů): 180 divadlo.

Adresa: Svitavská 315/18, Moravská Třebová
Penzion V Podzámčí. Penzion V Podzámčí Nové okno.

ubytovací zařízení
Max. kapacita sálu (spojených sálů): 25 divadlo.

Adresa: Rybní náměstí 134/3, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Opravny kol Opravny kol.
Jiří Jelínek. Jiří Jelínek Nové okno.

opravna kol

Adresa: Svitavská 1467/1a, Moravská Třebová
Sport servis-Ježek Jaromír. Sport servis-Ježek Jaromír Nové okno.

opravna kol, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, opravna lyží

Adresa: Lanškrounská 207/18, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 2
Směnárny Směnárny.
Komerční banka Nové okno.

banka, směnárna, bankomat

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 146/26, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Veřejné toalety Veřejné toalety.
Veřejné toalety. Veřejné toalety Nové okno.

veřejná toaleta

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Kulturní zařízení Kulturní zařízení.
Armádní dům Na Písku Nové okno.
Adresa: Jevíčská 90/32, Moravská Třebová
Besední dům Nové okno.
Adresa: Bránská 54/1, Moravská Třebová
Budova fary Nové okno.
Adresa: Kostelní náměstí 24/3, Moravská Třebová
Centrum pro rodinu Sluníčko. Centrum pro rodinu Sluníčko Nové okno.
Adresa: Kostelní náměstí 24/3, Moravská Třebová
Církev bratrská Nové okno.
Adresa: Jiráskova 124, Moravská Třebová
Denní stacionář Domeček. Denní stacionář Domeček Nové okno.
Adresa: Svitavská 655/44, Moravská Třebová
Dům dětí a mládeže Maják Nové okno.
Adresa: Jevíčská 55, Moravská Třebová
Dvůr Cihlářova Nové okno.
Adresa: Cihlářova, Moravská Třebová
Dvůr Hvězdní Nové okno.
Adresa: Hvězdní, Moravská Třebová
Dvůr Stará ulice Nové okno.
Adresa: Stará, Moravská Třebová
Františkánský sál. Františkánský sál Nové okno.
Adresa: Svitavská 6/5, Moravská Třebová
Kaple Souznění. Kaple Souznění Nové okno.
Adresa: Dr. Janského 6, Moravská Třebová
KF Music club Nové okno.
Adresa: Zámecké náměstí 183/4, Moravská Třebová
Klubovna Junáku Nové okno.
Adresa: Horní 159/34, Moravská Třebová
Klubovna Klubu českých turistů Nové okno.
Adresa: Piaristická 238/8, Moravská Třebová
Klubovna Vodáckého a turistického oddílu mládeže Čochtani Nové okno.
Adresa: Piaristická 238/8, Moravská Třebová
Knihovna Ladislava z Boskovic Nové okno.
Adresa: Zámecké náměstí 185/1, Moravská Třebová
Kulturní dům Boršov Nové okno.
Adresa: Boršov 118, Moravská Třebová
Městské kino. Městské kino Nové okno.
Adresa: Svitavská 315/18, Moravská Třebová
Místní knihovna v Boršově Nové okno.
Adresa: Boršov 102, Moravská Třebová
Nízkoprahový klub Díra Nové okno.
Adresa: Komenského 371/46, Moravská Třebová
Pohybové studio Háčko Nové okno.
Adresa: Zámecké náměstí 183/4, Moravská Třebová
Sál Sociálních služeb města Moravská Třebová Nové okno.
Adresa: Svitavská 308/8, Moravská Třebová
Smuteční obřadní síň. Smuteční obřadní síň Nové okno.
Adresa: Křížový vrch 1409/2, Moravská Třebová
Sociálně terapeutická dílna Ulita. Sociálně terapeutická dílna Ulita Nové okno.
Adresa: Svitavská 655/44, Moravská Třebová
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela Nové okno.
Adresa: Svitavská 315/18, Moravská Třebová
Sušice Nové okno.
Adresa: Sušice, Moravská Třebová
Svědkové Jehovovi - sál Království Nové okno.
Adresa: Údolní 1530/16, Moravská Třebová
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Nové okno.
Adresa: Jevíčská 175/7, Moravská Třebová
Základní umělecká škola Nové okno.
Adresa: Zámecké náměstí 185/1, Moravská Třebová
Zasedací sál Městského úřadu Nové okno.
Adresa: Olomoucká 178/2, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 31
Restaurace Restaurace.
Aquapark Nové okno.
Adresa: Tyršova 240/41, Moravská Třebová
Bar Bar 1541. Bar Bar 1541 Nové okno.
Adresa: Cihlářova 9/11, Moravská Třebová
Bistro Krmelec Nové okno.
Adresa: Čs. armády 199/18, Moravská Třebová
Bistro OMV Nové okno.
Adresa: Dvorní 20, Moravská Třebová
Bowling bar Ohnivá koule. Bowling bar Ohnivá koule Nové okno.
Adresa: Lanškrounská 562/68, Moravská Třebová
Mamabistro Nové okno.
Adresa: Olomoucká 139/4, Moravská Třebová
Občerstvení Pukárna. Občerstvení Pukárna Nové okno.
Adresa: Nádražní 1145/12, Moravská Třebová
Občerstvení v Pekle Nové okno.
Adresa: Moravská Třebová
Pekařství, občerstvení. Pekařství, občerstvení Nové okno.
Adresa: Lanškrounská, Moravská Třebová
Pekařství, občerstvení. Pekařství, občerstvení Nové okno.
Adresa: Cihlářova 6/13, Moravská Třebová
Penzion Best. Penzion Best Nové okno.
Adresa: Brněnská 14/10, Moravská Třebová
Pizza Caffé. Pizza Caffé Nové okno.
Adresa: Cihlářova 6, Moravská Třebová
Restaurace Excalibur. Restaurace Excalibur Nové okno.
Adresa: Cihlářova 5/15, Moravská Třebová
Restaurace Na Hladince. Restaurace Na Hladince Nové okno.
Adresa: Sportovní 1439/14, Moravská Třebová
Restaurace U Štiky. Restaurace U Štiky Nové okno.
Adresa: Údolní 26, Moravská Třebová
Restuarace Na Kovárně. Restuarace Na Kovárně Nové okno.
Adresa: Poštovní 63/2, Moravská Třebová
Třebovská restaurace - hotel. Třebovská restaurace - hotel Nové okno.
Adresa: Cihlářova 14/1, Moravská Třebová
U Kalvárie. U Kalvárie Nové okno.
Adresa: Strážnického 41, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 18
Bary a kavárny Bary a kavárny.
Bar Bar 1541. Bar Bar 1541 Nové okno.
Adresa: Cihlářova 9/11, Moravská Třebová
Bowling bar Ohnivá koule. Bowling bar Ohnivá koule Nové okno.
Adresa: Lanškrounská 562/68, Moravská Třebová
Cukrárna – kavárna Pod věží. Cukrárna – kavárna Pod věží Nové okno.
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 29/35, Moravská Třebová
Cukrárna Zdena. Cukrárna Zdena Nové okno.
Adresa: Cihlářova 1/23, Moravská Třebová
Hospoda Boršov Nové okno.
Adresa: Boršov 142, Moravská Třebová
Hospoda U Špunta. Hospoda U Špunta Nové okno.
Adresa: Nádražní, Moravská Třebová
Hospůdka U Johana. Hospůdka U Johana Nové okno.
Adresa: Čs. armády 85/8, Moravská Třebová
Kavárna na Knížecí louce. Kavárna na Knížecí louce Nové okno.
Adresa: Knížecí louka, Moravská Třebová
Krokouš. Krokouš Nové okno.
Adresa: Brněnská 335/46, Moravská Třebová
Laskavárna. Laskavárna Nové okno.
Adresa: Svitavská 6/5, Moravská Třebová
LFP Club Nové okno.
Adresa: Jiráskova 468/24, Moravská Třebová
Linda Nové okno.
Adresa: Čs. armády 95/15, Moravská Třebová
Pivnice Manhattan. Pivnice Manhattan Nové okno.
Adresa: Svitavská 1467/1a, Moravská Třebová
Pivnice Na Růžku Nové okno.
Adresa: Karla Čapka 258/1, Moravská Třebová
Pivnice Udánky Nové okno.
Adresa: Udánky 16, Moravská Třebová
Pivnice U Zámku. Pivnice U Zámku Nové okno.
Adresa: Zámecké náměstí 183/4, Moravská Třebová
Pizza Caffé. Pizza Caffé Nové okno.
Adresa: Cihlářova 6, Moravská Třebová
U Kalvárie. U Kalvárie Nové okno.
Adresa: Strážnického 41, Moravská Třebová
U Kavky. U Kavky Nové okno.
Adresa: 9. května 635/19c, Moravská Třebová
U Nádraží Nové okno.
Adresa: Nádražní 450/3, Moravská Třebová
Zámecká kavárna. Zámecká kavárna Nové okno.
Adresa: Zámecké nám. 1, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 21
Autobusové zastávky Autobusové zastávky.
Moravská Třebová,aut.nádr. Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Boršov,hájenka Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Boršov,host. Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Boršov,pošta Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Boršov,rozc.0.1 Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Boršov,škola Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Boršov,st.statek Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Brněnská Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Dřevona Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Lanškrounská Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Lidl Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,nem. Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,rozc.žel.st.0.1 Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,Sušice Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
Moravská Třebová,U komína Nové okno.

autobusová zastávka

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 15
Autopůjčovny Autopůjčovny.
Autopůjčovna Vladimíra Jurenková. Autopůjčovna Vladimíra Jurenková Nové okno.

autopůjčovna

Adresa: Zahradnická 845/33, Moravská Třebová
Autoservis Elisek Nové okno.

pneuservis, autoservis, autopůjčovna

Adresa: Nové sady 1485/17, Moravská Třebová
Jiří Křenek. Jiří Křenek Nové okno.

parkoviště pro osobní automobily, autopůjčovna, parkoviště pro nákladní automobily, autoservis, autosalón

Adresa: Udánky 109, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 3
Dopravní hřiště Dopravní hřiště.
Dětské dopravní hřiště. Dětské dopravní hřiště Nové okno.

dopravní hřiště

Adresa: Zahradnická, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Vlakové zastávky Vlakové zastávky.
Moravská Třebová. Moravská Třebová Nové okno.

vlaková stanice

Adresa: Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 1
Infocentra Infocentra.
Turistické informační centrum. Turistické informační centrum Nové okno.

tel: 461313502, 737874829
email:

Adresa: nám. T. G. Masaryka 33, Moravská Třebová
Certifikáty: , Český systém kvality služeb,
vyhledaných záznamů: 1
Lékárny Lékárny.
Dr. Max Lékárna Nové okno.

lékárna

Adresa: Svitavská 1501/29, Moravská Třebová
Lékárna Nové okno.

lékárna

Adresa: nám. T. G. Masaryka 77/3, Moravská Třebová
Lékárna Nové okno.

lékárna

Adresa: nám. T. G. Masaryka 33/27, Moravská Třebová
Lékárna U polikliniky Nové okno.

lékárna

Adresa: Svitavská 1556/27, Moravská Třebová
vyhledaných záznamů: 4

Moravská Třebová

erb

Tip na výlet

Zámek Moravská Třebová Zámek Moravská Třebová

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem...

 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794