Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Křenov > Historie obce

Historie obce - Křenov

Křenov je slovanského původu. První písemná zpráva pochází z roku 1308. Roku 1365 je nazýván městečkem a je součástí třebovského panství. Roku 1398 se již nenazývá městečkem. Roku 1485 byl Křenov Jiříkem Hrabišem Kostkou z Postupic znovu povýšen na městečko a obdržel městskou pečeť.

Roku 1645 byl Křenov dobyt Švédy. Roku 1758 se zde srazilo pruské vojsko s císařským. Městečko časem ztratilo svá práva, protože je nepředložilo ke konfirmaci, ale za Marie Terezie mu byla vrácena a potvrzena.

Křenov byl zemědělskou obcí, kde se těžila železná ruda (1881), později těžba zanikla.Roku 1911 a 1935 je uváděna cihelna, 1930 a 1935 pila, vodárna. V roce 1924 bylo v Křenově elektrárenské družstvo. Záložna vznikla roku 1870, existovala ještě v roce 1935. Pošta je v obci od roku 1869. V roce 1900 se uváděl jeden lékař, v roce 1935 dva.

Roku 1854 bylo v Křenově 811 obyvatel. 1869 – 899, 1880 – 950, 1900 – 953, 1910 – 894, 1921 – 741, 1930 – 638, 1950 - 381.

Roku 1406 zde byl filiální kostel ke kostelu v Trnávce, roku 1484 je již farním kostelem. Fara byla postavena v roce 1732. Roku 1574 zde byla fara protestantská, roku 1622 již katolická. Na hřbitově byla roku 1705 zbudována kaple sv. Isidora.

Obecná škola se uvádí v roce 1848, v roce 1900 měla tři třídy. Od roku 1935 byla v obci česká menšinová škola. V roce 1921 byla založena zemědělská lidová škola.

V roce 1924 byla v Křenově organizace Svazu zemědělců (Bund der Landwirte).

V roce 1869 byl založen pěvecký spolek, v roce 1884 hasičský spolek a Německý školský spolek (Deutscher Schulverein), v roce 1897 Svaz Němců (Bund der Deutschen), v roce 1906 včelařský spolek, v roce 1920 Německý kulturní svaz (Deutscher Kulturverband), v roce 1921 chovatelský spolek, v roce 1924 Německý tělocvičný spolek (Deutscher Turnverein).

Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena.

Text: PhDr. Jana Martínková

Křenov

erb

Tip na výlet

Mařinské hradisko Mařinské hradisko

Původně zde stálo slovanské výšinné útočištné hradiště z 11. století, obehnané mohutným hliněným valem...

 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794