Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Jevíčko > Slova kronikáře F.Plecha

Slova kronikáře F.Plecha - Jevíčko

Jevíčko leží v území dříve již obývaném řadou kultur.

1222 - na listině Přemysla Otakara I. podepsán Stephanus,kastelán Jevíčský.
Základem města čtvercové náměstí 14 850 m2, po vzoru slezských měst.
1225 - vystavěno vnitřní město,palisádové opevnění.
1258 - Přemysl Otakar II. Povyšuje,  město na město královské s pravomocí nad 13ti okolními vesnicemi s právem Magdeburským.
1364 - markrabě Jan dává městu znak: moravská šachovaná orlice .
1368 - opevnění města zděnými hradbami s městskou věží /37 m/,vchod do města pouze čtyřmi branami. Vchod do věže jen z hradeb.
1370/72  Augustiniánský klášter s menším gotickým kostelem .
1464 - panský dvůr /1564 v jeho objektu dvoupatrová sýpka./.
1465 - klášterní dvůr /vedle  dnešního hřbitova/, t.r. získal nové polnosti.
1499 - město upadlo trvale do područí celkem 11 šlechtických rodů.
1559 - místo pusté tvrze na náměstí postaven zámeček,přestavěn v 18.stol.
1593 - poslední velké oprava hradeb,bran a věž dostavěna do současné podoby s renesanční bání,výškou 50,5 m.Orlice dostala písmeno"G".
1594 - věž osazena hodinami,dva cymbály /-Jan Benešovský Mor.Třebová/.
1617 - přinesena soška P.Marie do klášterního kostela - základ poutí.
1682 - klášter přestavěn
1692 - dokončena třicetiletá přestavba klášterního dvora,renesanční prvky.
1700 - založen současný hřbitov,západním směrem rozšířený r.1878.
1717 - klášter přestavěl "prostřední mlýn",r.1722 v Bělé pivovar.
1762 - klášter rozšířil budovu severně kostela /na hřbitově/o barokní prelaturu, toho roku byl stržen dosavadní malý kostel.
1766 - na místě kostela strženého dostavěn dnešní větší barokní.
1791 - zbořen r.1784 odsvěcený kostel sv.Mikuláše na dnešní zahradě fary, původně hřbitova.Z kostela zrušeného v dnešním: křtitelnice, gotická dřevěné soška P.Marie,/stříbrná gotická monstrance/.
1793 - z materiálu zbořeného kostela /1791/ postavena budova dnešní fary a synagoga,stojící na místě první dřevěné z r.1666,která 1747 vyhořela v Soudní /Židovské ulici/.
1782 - druhá budova školy,kde se učilo do r.1792,potom se dvoutřídní škola přestěhovala do objektu zrušeného kláštera,zakoupeného městem
1784 - 7.9 - byl klášter nařízením císaře Josefa II.zrušen,dvory a polnosti rozprodány.Klášterní kostel se stal 15.2.1785 kostelem farním.
1838 - současná kašna na Palackého náměstí /kameník Fischer z Boskovic/.
1889 - 1.9. železnice Chornice-Vel. Opatovice, r.1908 až do Skalice.
1896 - akciový pivovar se sladovnou, vodovod do domů. od "Kašny"
1897 - založena vyšší česká reálka, budova až r.1899 /za 10 měsíců/.
1912 - kanalizace ve městě
1914 - elektrifikace města napětím 120 V ze Zboňku.
1922 - budova hospodářské školy/Výzkumný ústav/, r.1926 sirotčince .

Velké požáry města
1562 velká část města- vydán zákaz vození slámy a obilí ve slámě do města,proto se stavěla řada stodol na Svitavské ulici, Okružní I.,II.,111 a Brněnské. Velké požáry r.1575, 1578,1724,1747 a 1869. R.1850 na 29 stodol v Okružní úl. I./Spálená/

Velká úmrtí obyvatel
1680 mor za 157 dnů 415 osob, 1832 cholera/44/, 1836 ještě 32 osob.R.1813/14 na 400 osob ve vojenské nemocnici po bitvě u Lipska,pochováni pod červeným kopcem,pomník z r.1910,do té doby dřevěný kříž /dnes ve věži/.

Sochy 18. staletí
1709 sv. Anna,1710 sv. Josef,1711 morový sloup, 1715 sv.Mikuláš, 1730 sv. Jan Nepomucký,1735 reliéf na č.p.34 Palackého náměstí,1752 sv.Norbert, 1792 sv.Trojice.

1930 T .G. Masaryk  /akad. sochař Martin Polák ,Diskobol na SK, děťátko v kolébce na hřbitově, sgrafita na domech Vitákova úl. a v Jaroměřicích na průčelí domu naproti kostela.

Poeta   1839, pěvecký spol e k, CTIBOR 1869, hasiči 1870/ nejstarší na Moravě/
Sokol   1893, sokolovna /Agrostav/ 1910, SK u nádraží 1921,koupaliště 1927, koupalistě, Žlíbka  1932,  přehrada u Smolné 1934, Junák   1922
Orel     1909.

Nejstarší zvon:  MARIA r.1509,hmotnost 1680 kg, odlit v Brně.

Zajímavosti
Kostelní ulice: č.p.44..1792 Cyril Napp převor na Starém Brně , významný představitel veřejného života na Moravě,podporovatel J.G.Mendela,1854 založil první spolek včelařů,zemědělský výzkumník. č.p.45..1904 Ing.Rudolf Janíček znalec a překladatel indického písemnictví.

Městské kino    původně od r.1909 Katolický dům, hraje kino od r.1917,
Svitavská ulice   druhý židovský hřbitov na výměře 7 795 m2 1836-1942. Při stavbě dálnice r.1939 za žid.hřbitovem nalezeno velké popelnicové pohřebiště.Mosty dálnice z r.1941,Nedokončená stavba skončila r.1942.

Kostelíček sv. Bartoloměje: původně gotická/, stavba ze 14.stol. Kolem hřbitůvek tří vesnic. Vyhořel od blesku r.1936 a toho roku byl obnoven a zdivo navýšeno o 60 cm.

Odborný léčebný ústav   stavba zahájena  r.1914, r.1916 prvními pacienty vojáci z I.světové války.Stavba pokračovala v letech 1919,1922,1924-1926,1940. Od r.1919 v léčení normální pacienti.

Okružní_ulice II. ASYL dům pro přestárlé,nemajetné židy z r.1905/07
stojí na prvním židovském hřbitově /1630-1836 o výměře 3 435 m2 . Horní část odprodána k domům v Růžové ve ulici, na dolní stojí garáže.Náhrobní kameny po r.1942 odstraněny a odvezeny na 2.hřbitov.

Samostatná židovská obec  do r.1919 s rabinátem /l5 rabínů/.R.1942
vyvezeno 111 židů a jen 3 se vrátili /2 z Jevíčka l z Jaroměřic,/. B.1784 uváděna samostatné židovská škola s jazykem něneckým-do r.1919

R.2003 F.Plech

Jevíčko

erb

Druhá upoutávka

Tip na výlet

Zámeček Jevíčko Zámeček Jevíčko

Renesanční zámeček byl postaven roku 1559 Prokopem a Jetřichem Podstatských z Prusínovic jako tvrz. Koncem...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794