Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Historie regionu

Na území regionu jsou četné památky dokládající prehistorické osídlení. V době osídlení Slovany bylo území pokryto většinou lesem. Lesy byly přerušeny úrodným pruhem Malé Hané, který byl osídlen nejdříve. Slovanské osady vznikaly také podél obchodních stezek. Les mezi nimi byl majetkem krále, který jej rozdával klášterům a velmožům. Ti, aby zvýšili výtěžek darované půdy, les kolonizovali. Kolonizace probíhala především kolem poloviny 13. století, končila asi roku 1270. Dnešní “Moravskotřebovsko” bylo kolonizováno Borešem z Rýzmburka (Oseka), který povolal kolonisty ze středního Německa a Horní Falce. Statky byly zapisovány do knih, zvaných desky zemské. Byly uloženy v hlavních městech cúdy (soudního obvodu), v našem případě cúdy olomoucké.

Po nájezdu Tatarů na Moravu roku 1241 bylo šlechtě dovoleno stavět si kamenné hrady.Vyšší šlechta se ostře odlišovala od šlechty nižší, tzv. vladyků, kteří měli méně poddaných a sídlili většinou jen na dřevěných tvrzích. Svobodníci sídlili na svobodných dvorech, ale neměli poddané.

Za husitských válek bylo mnoho vsí vypáleno, pobořeno a zcela zaniklo. Podobně tomu bylo i za válek uherských na konci 15. století. Několik vypálených vsí bylo znovu osazeno, ale většina jich zanikla a jejich pozemky byly připojeny k sousedním obcím.

V 16. století nastává hospodářský rozkvět, projevující se živou stavební činností. Třicetiletá válka pak do značné míry vylidnila města i venkov. Ke stabilizaci počtu sídel došlo po tzv. raabizaci za vlády Marie Terezie, koncem 18. století.

Roku 1849 připadl region k brněnskému kraji. Moravská Třebová se stala sídlem okresního hejtmanství, tvořeného soudními okresy Moravská Třebová, Jevíčko a Svitavy.

K obvodu okresního hejtmanství příslušelo roku 1850 99 obcí, roku 1869 vlivem slučování jen 79 obcí. Roku 1880 tvořilo obvod pol. okresu 83 obcí – z pol. okresu Zábřeh byly v roce 1875 připojeny obce Velký a Malý Třebařov, Borušov se osamostatnil od Prklišova a Vysoká od Březinky, roku 1890 86 obcí – roku 1883 byla z pol. okresu Zábřeh připojena obec Koruna, osamostatnila se židovská obec v Jevíčku a Šnekov od Březiny, obce Velký a Malý Třebařov byly roku 1884 sloučeny, roku 1888 se osamostatnil Brťov od Slatiny, roku 1900 a 1910 87 obcí – osamostatnila se Petrůvka od Pěčíkova, roku 1921 86 obcí – roku 1918 byly sloučeny Stará a Nová Trnávka, židovská obec v Jevíčku byla roku 1919 sloučena s městem a osamostatnila se Malá Roudka od Velké Roudky, roku 1930 87 obcí – roku 1923 se osamostatnil Svárov od Bezděčí.

Značné územní změny prodělal politický okres v souvislosti s okupací československého pohraničí Německem v říjnu 1938. V Moravské Třebové byl zřízen tzv. landrát (venkovský okres), podřízený vládnímu prezidentovi v Opavě. K landrátu v Moravské Třebové byla připojena naprostá většina obcí bvalého soudního okresu s výjimkou Bohdalova,, Pěčíkova, Petrůvky a Unerázky, jež byly připojeny k pol. okresu Litovel. Naopak z pol. okresu Litovel byly k moravskotřebovskému landrátu připojeny obce Brodek, Dešná, Labutice, Lhota, Runářov a Skřípov a ze soudního okresu Jevíčko obce Biskupice, Březinky, Derflík, Chornice, Slatina (bez osady Korbelova Lhota), Šubířov a Zadní Arnoštov, takže k úřadu landráta v Moravské Třebové příslušelo v letech 1938 – 1945 49 obcí. Soudní okres Jevíčko byl připojen k pol. okresu Boskovice a jeho území bylo v letech 1938 – 1945 postupně redukováno na 17 obcí.

Roku 1945 byl obnoven správní okres Moravská Třebová s obvodem z roku 1938. Zdejší ONV podléhal ZNV v Brně. Při reorganizaci roku 1949 byl zřízen ONV také ve Svitavách a oba okresy – moravskotřebovský a svitavský – byly začleněny do kraje Brněnského. ONV v Moravské Třebové řídil 64 obcí – k obcím bývalého soudního okresu (Pohledy a Horní Rudná připojeny k ONV Svitavy) byla připojena většina obcí soudního okresu Jevíčko (Deštná a Želívsko připojeny k ONV Svitavy, Horní Štěpánov a Světlá k ONV Boskovice a Kladky k okresu Litovel) a obec Vranová z pol. okresu Zábřeh.

Roku 1960 byl zrušen moravskotřebovský okres. Většina jeho obcí byla připojena k ONV Svitavy, 12 obcí k ONV Blansko a Šubířov k ONV Prostějov. Moravskotřebovsko i Jevíčsko se tak staly součástí nově vytvořeného okresu Svitavy, ke kterému byla připojena i většina obcí zrušenýchokresů Litomyšl a Polička, ve Východočeském kraji.

Text: PhDr. Jana Martínková

Tip na výlet

Třebovské hradisko Třebovské hradisko

Dobře zachovaný reliéf zbytků gotického hradu, který patřil Fridrichovi ze Schönburgu. Hradisko leží...

 
© 2010 - 2018 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794