Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Region Moravskotřebovska a Jevíčska > Hartinkov > Informace dle zák. č. 106/1999Sb.

Informace dle zák. č. 106/1999Sb. - Hartinkov

1. Název povinného subjektu:          Obec Hartinkov

2. Důvod a způsob založení:   Obec Hartinkov je dle ust. § 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní korporací a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura:   Obec Hartinkov je spravována zastupitelstvem obce, které má sedm členů: Ivan Doležal, Jiří Dufka, František Sedlář, Luboš Krátký, Josef Důbravný, Pavel Pokorný, Lubomír Vykydal.

Starosta obce: Ivan Doležal                Místostarosta obce: Jiří Dufka 

Zastupitelstvo obce zřídilo:

 • Finanční výbor ve složení Josef Důbravný, Luboš Krátký, Pavel Pokorný
 • Kontrolní výbor ve složení Lubomír Vykydal, František Sedlář, Luboš Krátký

4. Kontaktní informace:   Obecní úřad Hartinkov, Hartinkov 67, 569 43 Jevíčko

Úřední hodiny: středa 18,00 - 20,00

5. Bankovní spojení:   číslo účtu: 31626591/0100 Komerční banka Jevíčko

6. Identifikační číslo povinného subjektu:   00579505

7. Daňové identifikační číslo povinného subjektu:   subjekt nemá přiděleno DIČ

8. Dokumenty:    Seznam dokumentů:

 • Jednací řád
 • Úřední deska
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Zápisy z jednání
 • Rozpočet

9. Žádosti o informace:   Žádosti o poskytnutí informace dle § 13. zákona č. 106/1999 Sb. se podávají:

 • ústně na obecním úřadě v Hartinkově v úředních hodinách
 • písemně na adresu obecního úřadu
 • elektronicky na adresu Hartinkov@iol.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:   Příjem žádostí a dalších podání se provádí na Obecním úřadě Hartinkov.

11. Opravné prostředky:   Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy, (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení), prostřednictvím Obecního úřadu Hartinkov, který jej předá spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

12. Formuláře:   Formuláře lze získat na Obecním úřadě v úředních hodinách.

13. Návody na řešení životních situací:   MÚ Jevíčko, sociální odbor, tel. 461327810

14. Nejdůležitější předpisy:  

 • Zákon č. 128/2000 Sb.
 • Zákon č. 106/1999 Sb.
 • Obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací:   informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy:   Obec nevede žádné licenční smlouvy

17. Výroční zprávy:

Hartinkov

 
© 2010 - 2018 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794