Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Představení obce - Gruna

Před druhou světovou válkou byla Gruna německá obec. Kostel sv. Vavřince vyhořel v roce 1970. Od roku 1960 je částí Gruny Žipotín se svou dřívější osadou Karlínem (název Karlín 1960 zanikl).

Oficiální webové stránky obce:
www.obecgruna.cz

 

Počet obyvatel k 1. 3. 2001: 160.

Něm.: Grünau (Žipotín – Seibelsdorf, Karlín – Charlottendorf).

Znak obce – velký hrozen vína

Tradiční akce obce

 • Velikonoce - březen, duben - velikonoční pomlázka
 • Dětské sportovní hry - konec června - sportovní akce pro děti
 • Grunská pouť - 10. srpna - taneční zábava
 • Mikulášská nabídka - začátek prosince - nadílka pro děti, společenské hry
 • Silvestr - 31. prosince - posezení v kulturním domě

Historický vývoj obce

Obec vznikla německou kolonizací po polovině 13. století. První písemná zpráva je z roku 1365, kdy Gruna tvořila součást třebovského panství. Žipotín se roku 1365 připomíná jako Sybothin u panství cimburského a roku 1398 u panství třebovského. Roku 1408 dostaly obě vsi od pánů z Kunštátu právo odúmrti. Karlín vznikl rozparcelováním Svojanovského dvora na 23 osadníků.

V karlínské hájovně se roku 1801 narodila Anna Gläserová, protagonistka populárního příběhu o “Annenruhe”.

 

Josef Herkner, syn moravskotřebovského starosty, se zamiloval do dcery revírníka v Karlíně Anny Gläserové. Rodiče však jejich lásce nepřáli. Josef s Annou si v letech 1819 – 1823 vyměňovali dopisy a příležitostně se tajně scházeli,Josef se pokoušel získat si Anniny rodiče. Nakonec vztah ukončil a Anna se provdala za linhartického rychtáře Franze Gromese. Do roka však zemřela. Po pohřbu se šířilo tvrzení, že Herkner Annu odnesl z hrobu a znovu pochoval v zahradě, kterou si už od roku 1823 budoval na svahu Křížového vrchu, odkud bylo vidět na linhartickou rychtu. V předvečer svátku sv. Anny roku 1825 zažilo město velké překvapení. Cesta od města k Herknerově zahradě byla osvětlena, světla plála také v zahradě, kde bylo osvětleno ohrazené místo skutečně podobné hrobu a z pochodní vytvořeny nápisy “Tobě tam” (Dir dort) a “Es heisse Annenruhe” (Ať se to zde jmenuje “Annenruhe” – Annin odpočinek, Annino spočinutí,…). Pravdivost legendy, která byla od pol. 19. stol. literárně a dramaticky zpracovávána, se potvrdila, když v roce 1924 byla v hrobě, kde měla být pohřbená Anna, byla nalezena jen prázdná rakev, a definitivně v roce 1934, kdy byla při práci v lomu na místě někdejší Herknerovy zahrady objevena kostra a konstatováno jako velmi pravděpodobné, že jde o ostatky Anny Gläserové-Gromesové.Anna byla opět pohřbena do hrobu rodiny Gromesů a její příběh dodnes neztratil přitažlivost.

 

Gruna byla zemědělská obec, v roce 1911 je zde uváděna výroba lihovin. V roce 1885 vznikla v obci záložna, je uváděna i v roce 1924.

V roce 1854 měla Gruna 461 obyvatel, 1880 – 492, 1900 – 416, 1921 – 356, 1930 – 390,1950 – 204. Před druhou světovou válkou byli téměř všichni obyvatelé německé národnosti, stejně jako v Karlíně a Žipotíně. Karlín měl roku 1880 262 obyvatel, 1900 – 240, 1921 – 186, 1930 – 190. Žipotín měl v roce 1854 117 obyvatel, 1880 – 111, 1900 – 80, 1921 – 76, 1930 – 65, 1950 – 85.

V roce 1848 je uváděna obecná škola, v roce 1900 dvoutřídní.

Fara se připomíná roku 1486, roku 1550 byla protestantská, roku 1625 zanikla. Roku 1769 nebo 1770 byla zřízena lokalie, 1784 kuracie, 1863 fara. Farní kostel sv. Vavřince byl postaven roku 1834, vyhořel roku 1970.

Z politických organizací byl v Gruně v roce 1924 zastoupen Svaz zemědělců (Bund der Landwirte). Ten byl nejsilnější politickou stranou i v Žipotíně a Karlíně, roku 1935 byla nejsilnější SdP.

Spolky: v Gruně od roku 1884 SchV, od roku 1901 Svaz Němců (Bund der Deutschen), od roku 1920 DKV. V Karlíně byl v roce 1896 založen hasičský spolek, v roce 1920 Svaz Němců.

Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena.

Text: PhDr. Jana Martínková

Současnost obce

Obec Gruna 

 • 34 trvale obydlených domů - 125 obyvatel
 • 6 rekreačních chalup
 • 25 chat
 • 1 fara + kaple
 • 2 rozestavěné domy
 • 1 rychta

Osada Žipotín

 • 13 trvale obydlených domů - 35 obyvatel
 • 11 rekreačních chalup
 • 2 kaple

Gruna

erb
 
© 2010 - 2018 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794