Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Březinky > Historie obce

Historie obce - Březinky

Březinky patřily k biskupickému panství, změny majitele jsou popsány u obce Biskupice.

Roku 1869 byla součástí Březinek obec Vysoká.

Pozemkovou reformou roku 1925 byl dvůr parcelován.

Březinky byly zemědělská obec s převahou lesů. V letech 1810 – 1820 zde vznikla kolonie 14 dělnických domků a byla nazvána Příhonem. Vrchnost přenechala ve snaze získat pracovní síly zájemcům o stavbu domku potřebné pozemky a jistá práva k lesům.

V obci byl mlýn, pila (1910, 1930), elektrárenské družstvo (1924). V Nectavě je železniční zastávka.

V nectavském údolí se těžil vápenec (viz Kuhn)

V roce 1854 měla obec 294 obyvatel. 1880 – 249, 1900 – 211, 1921 – 207, 1930 – 191, 1950 – 157. Obyvatelstvo bylo české národnosti, s nepatrnou německou menšinou.

V roce 1924 byla v Březinkách zastoupena agrární strana.

Spolky: hasičský (od 1900), Domovina (1924).

Březinky

 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794