Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Biskupice > Historie obce

Historie obce - Biskupice

Biskupice původně náležely olomouckému biskupství, ale biskup Bruno je roku 1262 postoupil olomoucké kapitule. Ta roku 1361 zaměnila ves Biskupice s patrimoniem a Hartinkov markraběti Janovi, aby si tu vystavěl hrad. Jan odkázal 1371 hrad Hrádek (Plankenberg) a vsi Biskupice, Březinku a Hartinkov svému synovi Prokopovi, který roku 1386 udělil hrad i vsi lénem Heraltu Kunovi z Kunštátu). Avšak již roku 1401 zastavil markrabě Prokop plankenberské zboží Janu Boskovcovi z Brandýsa. Roku 1412 potvrdil markrabě Jošt, že oprávněným držitelem zboží je Heralt z Kunštátu. Za husitských válek byl hrad obsazen husity. Roku 1437 prodává Žofie, dcera Heralta z Kunštátu a manželka Jana z Cimburka, statek bratřím Martinovi a Alešovi z Drahanovic. Roku 1438 Martin z Drahanovic se svou manželkou Annou z Žeravic dává Biskupicím právo odúmrti. Roku 1493 prodávají bratři Aleš z Polanky, Martin, Znata a Mikuláš z Drahanovic Biskupice, další vsi a pustý hrádek Volfartovi a Janovi, bratřím z Kynšperka. Za nich asi vzniká tvrz přímo v Biskupicích. Jan Planknar z Kynšperka prodal roku 1505 statek Petru Šedíkovi z Kunčiny a po jeho smrti (1545) přešly Biskupice na jeho sestřenici Alenu z Warnsdorfu. V letech 1569 – 1579 byl majitelem Jan Špetle z Prudic, po něm Jiří Špetle a dále Alžběta Špetlová z Prudic, která statek prodala Jaroslavu Drahanovskému z Pěnčína a jeho manželce Boženě Bílské z Kaříšova.

Po Bílé hoře měly být Biskupice konfiskovány, ale Jaroslav přestoupil roku 1623 na katolictví. Jeho syn Jaroslav Bedřich Drahanovský prodal statek Jiřímu Vilémovi Dubskému z Třebomyslic, jehož vdova Marie Anna, rozená ze Švábenic, roku 1661 prodává statek s vesnicí Nectavou Václavu Bartodějskému z Bartoděj, a ten jej roku 1667 prodává Zikmundu Sakovi z Bohuňovic. Po něm dědili synové Fr. Ferdinand a Leopold, z nichž první prodal statek roku 1713 Vilému Vojtěchu Libštejnskému z Kolovrat. Roku 1729 zdědil statek Jan Norbert Libštejnský a po něm jeho syn Jeroným. Musel však statek odstoupit bratru Rudolfovi, a ten jej odkázal nejmladšímu bratrovi, za nějjž jej spravovala Rudolfova manželka, Marie Anna rozená z Blümegenu, která si pak po narození dcery činila na statek nárok. Později se provdala za svého strýce Kryštofa z Blümegenu, a panství tak přešlo na jejího nevlastního syna Petra Heřmana a tím i na rod Blümegen. Roku 1813 dědil panství Josef Schafgotsch, roku 1874 Antonie kněžna z Thurn a Taxisů, rozená Schafgotschová, a Marianetta Schafgotschová, která svou polovinu panství darovala Jiřímu Lamoral Thurn Taxisovi. Po něm dědili Fridrich a Hugo (padl roku 1915).

Pozemková reforma byla provedena v letech 1924 – 1925. Vráceny byly jen dvory v Biskupicích a Jaroměřicích. Dvory v Březinkách, Hartinkově a Vranové Lhotě byly parcelovány.

V letech 1938 – 1945 byly Biskupice u landrátu Mor. Třebová.

Roku 1945 byl kníže Fridrich zastřelen. Dvory v Biskupicích a Jaroměřicích byly zabaveny a parcelovány.

V roce 1854 měla obec 954 obyvatel, 1869 – 898, 1880 – 913, 1900 - 774, 1910 – 822, 1921 – 775, 1930 – 749, 1950 - 580. Obyvatelstvo bylo převážně české, menšiny německých a jiných obyvatel byly malé až nulové.

Kromě zemědělských hospodářství byl v Biskupicích mlýn, pila, vyráběly se zde lihoviny, zpracovávalo ovoce a zelenina. Od roku 1898 zde bylo chovatelské družstvo, 1924 elektrárna, od roku 1860 záložna, 1924 pošta.

V Biskupicích bývala fara, za třicetileté války však zanikla. Roku 1785 byla zřízena kuracie a později i fara.

Obecná škola (1848, 1900 3 tř.).

V roce 1924 byla v Biskupicích zastoupena agrární strana.

Spolky: čtenářský a pěvecký (od 1882), hasičský (od 1884), Sokol (1911), DTJ (od 1921), FDTJ (od 1922).

Text: PhDr. Jana Martínková

Biskupice

erb
 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794