Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Bělá u Jevíčka > Představení obce

Představení obce - Bělá u Jevíčka

Obec se nachází 6 km východně od města Jevíčka, v nadmořské výšce asi 480 m.n.m. Katastrální území se skládá ze tří katastrů : Bělá u Jevíčka, Smolná a Malonín. Bělá u Jevíčka a osada Smolná je obcí zemědělskou.

Středně velká obec, před druhou světovou válkou česká s německou menšinou. Částmi Bělé jsou Malonín a Smolná. Je zde kostel. V Bělé se narodil Zdeněk Kobza (1888 – 1946), autor odborných spisů z přírodovědy.

Oficiální webové stránky obce:
www.belaujev.net

 

Plán výstavby v obci řeší zpracovaná Urbanistická studie. Obec má velmi zachovalé přírodní prostředí. Upraveny budou prvky lidové a sakrální architektury v obci a jejím blízkém okolí. Z plánovaných staveb je prioritou výstavba plynovodu.

Počet obyvatel k 1. 1. 2010: 368

Něm.: Albendorf

Znak obce – tři srdce vedle sebe, pod nimi snop obilí

Pamětihodnosti, zajímavosti obce

V obci nejsou zapsané kulturní památky, ale nacházejí se tu objekty historicky cenné: kaplička se zvonicí v Bělé, kaplička se zvonicí ve Smolné a Památník obětem 1. světové války.

Tradiční akce obce

  • Masopust – dle církevního kalendáře
  • Pálení čarodějnic – 30.dubna
  • Kácení máje
  • Myslivecké posezení začátek července
  • Sousedské posezení pod lipou ve Smolné začátek července
  • Pouť Bartolomějská dle církevního kalendáře
  • Poslední leč

Historický vývoj obce

Ves byla založena pravděpodobně Slovany a později organizována dle práva německého. Poprvé je zmiňována jako Alberndorf roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. K roku 1396 pattří ves Sulíkovi z Radkova, který ji téhož roku dává klášteru jevíčskému, jemuž je roku 1408 vložena do zemských desek. Roku 1530 Berthold z Lípy obnovuje rychtáři privilegium na jeho svobodný lán v Bělé. Po zrušení jevíčského augustiniánského kláštera roku 1784 prodal náboženský fond roku 1789 Bělou se Skočovou Lhotou a Roudkou k panství borotínskému. Roku 1722 postavil tu převor kláštera dvůr, který byl roku 1796 rozparcelován. Škola byla založena v roce 1788 a v roce 1810 postavena nová školní budova.

Roku 1854 měla obec 806 obyvatel. 1869 – 828, 1880 – 768, 1900 – 854, 1910 – 881, 1921 – 892, 1930 - 852, převážná většina obyvatelstva byla vždy české národnosti.

Bělá byla převážně zemědělská obec, do 80. let 19. století se zde však těžilo hnědé uhlí. Byla zde též také hliniště, mlýny a pily, výrobna lihovin, od roku 1860 záložna.

Obecná škola je zmiňována roku 1876, v roce 1900 měla dvě tříd. V obci byl filiální kostel.

Text: PhDr. Jana Martínková

Bělá u Jevíčka

erb
 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794